ONZE KEURMERKEN EN CERTIFICATEN

CERTIFICATEN

We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen en we bewijzen het. Dit blijkt onder andere uit de keuze van Bouwgroep Dijkstra Draisma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO staat immers voor begrip. Begrip voor de mensen, begrip voor het milieu en begrip voor de effecten van onze werkzaamheden.

 

Certificering

Team Kwaliteit, Arbeid en Milieu (KAM) van Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft tien SMART doelstellingen voor MVO, ISO 9001, ISO 14001 en VCA** opgesteld.

 

Indien u meer informatie over de doelstellingen van BGDD wilt ontvangen, kunt u contact met ons KAM Team opnemen via onze algemene contactgegevens.

Dokkum kantoor

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO prestatieladder 3 erkend

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor het familiebedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma altijd al belangrijk en vanzelfsprekend geweest. Sinds 2013 wordt dit ook objectief erkend door het behaalde MVO prestatieladder 3 certificaat. Wij zijn een erkend leerbedrijf, hebben aandacht voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, hebben samenwerkingsverbanden met sociale werkplaatsen, voeren een duurzaam bedrijfsbeleid (onder meer FSC® en PEFC™ gecertificeerd) en zetten kennis en middelen in voor maatschappelijke, sociale en culturele doelen. We zijn trots op het feit dat we, door gebruik te maken van de sterke kanten van iedereen, dit MVO-certificaat hebben mogen behalen. 


Bekijk hier het MVO certificaat

 

People, Planet en Profit

De drie hoofdonderdelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn People, Planet en Profit. Op deze onderdelen wordt bewust gestuurd binnen BGDD. Er is bijvoorbeeld aandacht voor Social Return on Investment (People): we zijn niet bang om bijvoorbeeld oudere werknemers aan te nemen. Ook personen vanuit een uitkeringssituatie en stagiaires bieden wij graag een plek. Duurzaamheid en milieu zijn enorm belangrijk (Planet) en hierbij is de CO2 Footprint een veelgebruikte en veelvoorkomende term. Deze Footprint toont onder andere welke ontwikkelingen BGDD momenteel doormaakt en wat de doelen zijn voor de komende jaren, op het gebied van bijvoorbeeld afvalstromen, brandstof- en energieverbruik. BGDD heeft de ambitie om te groeien, duurzamer en groener te worden. We houden ons dan ook veel bezig met het verlagen van de kosten van afval en energieverbruik voor onszelf en voor bewoners (Profit). Dit doen we bijvoorbeeld door het realiseren van Nul op de meter woningen (NOM-woningen) en door bestaande gebouwen aardbevingsbestendig te maken.


Onder deze drie pijlers (de Triple P) horen sub onderwerpen. Sub onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed binnen het MVO-beleid van BGDD zijn onder andere mensenrechten, consumentenzaken, milieu, betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap en het inkoopbeleid. Deze onderwerpen worden hieronder kort toegelicht.

Mensenrechten

Begrip voor de mens maakt dat wij niet akkoord gaan met activiteiten en inkopen die conflicteren met de mensenrechten. Rechten van inheemse bevolkingen worden gerespecteerd. Wij maken ons hard tegen kinderarbeid en gedwongen of verplichte arbeid.

Consumentenzaken

Wij willen de gezondheid en veiligheid van onze relaties zoveel mogelijk zeker stellen. Daarom leveren wij actief productinformatie bij onze producten, zodat men rekening kan houden met de eventuele gebruikersrisico’s en de product prestaties.

Milieu, grondstoffen, energie en emissies

Op deze website is elk jaar ons duurzaamheidsverslag te lezen. Dit duurzaamheidsverslag geeft een volledig overzicht van de hoeveelheid gebruikte energie en grondstoffen. Daarnaast hebben wij onszelf een aantal reductiedoelstellingen opgelegd. Jaarlijks beoordelen en toetsen we deze doelstellingen.

Lees hier ons jaarverslag 2018

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Social Return on Investment (SROI) levert een positieve bijdrage aan de lokale economie. Wij hebben inmiddels een aantal projecten in de portefeuille (gehad) waarbij we hier ook aan bijdragen. Om onze successen te delen ondersteunen we diverse lokale verenigingen en activiteiten, zowel op amateur- als op professioneel niveau. Het mooiste voorbeeld hiervan is onze sponsoring van SC Cambuur. Daarnaast ondersteunen wij regelmatig sponsorprojecten die gerelateerd zijn aan ons eigen vakgebied.

Inkoopbeleid

Om MVO nog meer onderdeel te laten zijn van ons bedrijf is er aan de hand van het vijfstappenplan van de overheid een duurzaam inkoopbeleid opgesteld. Dit inkoopbeleid is te bekijken op rvo.nl. Op de website pianoo.nl staat voor welke productgroepen duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld. Wij hebben getoetst welke productgroepen voor ons van toepassing zijn. Daarna is gekeken of de geselecteerde productgroepen voldoen aan de vastgestelde duurzaamheidscriteria. De toetsing laat zien dat wij grotendeels aan de duurzaamheidscriteria voldoen.

 

Om dit MVO-beleid te borgen en om duurzaam ondernemen te structureren, communiceren wij met al onze belanghebbenden (personeel, klanten, overheden, et cetera) middels uitvragen en publicaties. Samenwerken is belangrijk binnen BGDD. Intern, maar ook met externe partijen. We garanderen bijvoorbeeld dat projecten uitgevoerd worden op een efficiënte, overlast beperkende, bewonersvriendelijke en duurzame manier, met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner. Opdrachtgever en bewoner worden dus nauw betrokken bij het project: iedereen mag gehoord worden en iedereen hoort erbij. Samen komen we verder!

 

Jaarlijks onderhouden we dan ook intensief contact met alle betrokkenen. We streven naar continue verbetering van de MVO prestaties, afgestemd op de behoeftes van deze betrokkenen. Dit houdt in dat we op de hoogte willen zijn van wat ze van ons verwachten, zodat wij open blijven staan voor ontwikkelingen en samen blijven werken met onze klanten, eigen medewerkers en toeleveranciers.

Foto van huidige website

VCA & ISO

Bouwgroep Dijkstra Draisma staat voor het leveren van kwaliteit. Dat geldt voor alles wat direct- en indirect met het bouwproces en onze werkwijze te maken heeft. Zo zijn we NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA** gecertificeerd. Daarnaast stellen we hoge eisen aan de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid van onze mensen, leveranciers en onderaannemers. Ook besteden we veel aandacht aan onze uitstraling en aan de kwaliteit van onze (eigen) materialen. Dit uit zich onder andere in ons reclamebeleid, ons materieel, onze werkkleding en het gebruik van hoogwaardige bouwmaterialen. Daarnaast zien we toe op een opgeruimde bouwplaats. Ook dat hoort bij het leveren van kwaliteit en bewaken van de veiligheid.


Ook op de werkvloer staat kwaliteit hoog in het vaandel. We bewaken de planning, communiceren helder met leveranciers en onderaannemers, die jaarlijks beoordeeld worden op hun geleverde prestatie.


Bekijk hier het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat
Bekijk hier het VCA** certificaat

Duurzaam hout

We vinden het prettig dat elk latje en elke plaat hout die we gebruiken traceerbaar is. Door de afkomst te controleren, weten we dat het hout dat we gebruiken, uit bossen komt die duurzaam beheerd en geëxploiteerd worden. Duurzaam gekapt hout betekent niet alleen een goed houtproduct, maar ook herplanting van gekapte bomen en goede salarissen voor houthakkers en bosbeheerders. Dit past in onze MVO-gedachte: werken met - kwalitatief hoogwaardige - producten die zowel veilig zijn als beter voor mens en milieu. Zo dragen wij ons steentje bij aan een duurzame wereld.

 

Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn wij in 2017 een partnership aangegaan met FSC® Nederland. Hierbij onderstrepen wij het belang in het gebruik van duurzaam hout. Naast dit partnership hebben wij tevens het Bouw en Houtconvenant ondertekend waarin beschreven staat dat wij ernaar streven om al het hout dat wij gebruiken duurzaam in te kopen. We hechten veel waarde aan de toepassing van duurzame materialen waaronder gecertificeerd hout als circulair/ biobased bouwmateriaal. Uiteindelijk draagt dit bij aan een volledig circulaire bouw.

 

Het certificaat van FSC® hadden we al in ons bezit, maar dankzij het in 2016 behaalde PEFC™ certificaat kunnen we nog meer duurzaam hout leveren. Welk type hout u ook wilt toepassen in uw project of woning: 100% duurzaam is mogelijk.

FSC Hout
PEFC hout

FSC®

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor het behoud van bossen en verantwoord bosbeheer. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten van bosbeheer.

 

FSC®-gecertificeerd betekent dat door een derde partij vastgesteld is dat Bouwgroep Dijkstra Draisma voldoet aan een aantal vereisten die in FSC®-standaards zijn vastgelegd. Meer informatie hierover vindt u op de website van FSC®-Nederland.

 

PEFC™

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™) is – net als FSC® - een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd.
Door certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC™. Meer informatie vindt u op de website van PEFC™ Nederland.

Chain of custody

Bij beide certificaten wordt gesproken over chain of custody (CoC) en een CoC-nummer. Gecertificeerd hout is met behulp van de chain of custody te volgen van de kap tot aan de productie in onze timmerfabriek of tot op de bouw. Dit borgen wij door bij gecertificeerde bedrijven hout in te kopen en door ons het ingekochte hout te controleren bij binnenkomst.

 

Hergebruik

Afvalhout kennen we niet in onze eigen timmerfabriek van DD Productie, nagenoeg al het resthout wordt gevingerlast tot nieuw sterk hout. Zo houden we duurzaam ingekocht hout ook echt duurzaam!

 

CO2 reductie

Hout is van nature CO2 neutraal. Beter nog, hout slaat CO2 op. Zelfs na het kappen en terwijl het hout in verwerkt is in een woning of een gebouw zal hout CO2 opslaan. Hout is een product wat gemakkelijk te verwerken is tot een bouwproduct, hierbij is er voor de productie van houtproducten veel minder (fossiele) energie [kWh/m3] nodig dan voor bijvoorbeeld beton (2 maal zoveel), staal (130 maal zoveel) en aluminium (410 maal zoveel).

 

Een gezond product

Hout fascineert, door de vele soorten en zijn toepasbaarheid binnen een woning of gebouw, maar ook door de talrijke positieve eigenschappen. Hout werkt op natuurlijke wijze antibacterieel en antistatisch. Bovendien zorgt het voor een aangenaam binnenklimaat waarin het vocht opneemt en weer afgeeft. Hout verandert kamers in een behaaglijke, gezonde woning.

Waar staan we nu?

Wij vinden het noodzakelijk dat de herkomst traceerbaar is van elk latje dat en elke plaat hout die gebruikt wordt. Door gebruik te maken van FSC® en/of PEFC™ gecertificeerd hout, is het hout met behulp van de Chain of Custody (CoC) te volgen van de kap tot aan het bouwproject. Door de herkomst te controleren, is te bewijzen dat het hout dat gebruikt wordt, uit bossen komt die duurzaam beheerd en geëxploiteerd worden.

 

In 2018 hebben we 79,10% van al het hout dat ingekocht is, duurzaam FSC® of PEFC™ gecertificeerd ingekocht. In de fabriek is in 2018 zelfs 94,50% duurzaam hout gebruikt. Dit betekent een gemiddelde groei van zo’n 5% ten opzichte van 2017. In 2019 streven we ernaar om nog verder te groeien en de 100% te behalen.

Waar staan we nu
Breaam-NL

BREAAM®-nl

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen, de gebouwde omgeving en het bouwproces te meten. Het doel hiervan is om gebouwen te analyseren en te verbeteren. BREEAM-NL is specifiek bedoeld voor de certificering van nieuwbouw- en grote renovatieprojecten. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft een eigen BREEAM expert in huis.

De duurzaamheid van gebouwen speelt een steeds belangrijkere rol, maar moet geen hindernis vormen bij de voorbereiding van het gehele bouwproces. Bouwgroep Dijkstra Draisma onderscheidt zich door snel en efficiënt te bouwen. Ondersteund door experts ontwikkelen wij samen met opdrachtgevers een visie op duurzaam bouwen; kosteneffectief en oplossingsgericht.

 

Certificaten

Auto Bourguignon, Leeuwarden
Gemeentehuis Drechterland, Hoogkarspel
ROC Friese Poort, Drachten

 


Dutch Green Building Council

BGDD is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC is de netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. Hun missie is het verduurzamen van de gebouwde omgeving. DGBC certificeert gebouwen en projecten middels het BREEAM-NL keurmerk. Als participant verklaren wij achter de missie van DGBC te staan.

SBIB

SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. Bouwgroep Dijkstra Draisma vindt het belangrijk zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Door ons aan te sluiten bij SBIB onderstrepen wij dit belang.

Fabriek robot
Bouwgarant selwerd

BOUWGARANT

Bouwgroep Dijkstra Draisma vindt betrouwbaarheid belangrijk, voor zakelijke klanten maar ook voor particuliere klanten. BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw van Nederland. Met deze certificering worden wij periodiek getoetst door een onafhankelijke instelling. Hiermee voldoen wij aan de eisen op het gebied van: vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit laat zien dat wij niet alleen een begrip zijn maar ook begrip hebben

WONINGBORG

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de kwaliteit van de gebruikte materialen, de locatie. Maar schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode, of de garantieperiode na oplevering van de woning? Wanneer u dit soort problemen wilt voorkomen is het belangrijk een nieuwbouwwoning te kopen waarop de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw van toepassing is.

Om kopers deze zekerheid te bieden is Bouwgroep Dijkstra Draisma is aangesloten bij Woningborg en kan per project een Garantie- en waarborgregeling worden aangevraagd.

Wederik
Fabriek

VGO-KEUR

Verlenging VGO-keur certificaat, werken volgens de richtlijnen Resultaat Gericht Samenwerken. Samen met de opdrachtgever, onderaannemers en omgeving werken aan het beste eindresultaat. Dat we dit doen en daarnaast blijven innoveren blijkt uit de verlenging van het VGO-keur certificaat voor de komende drie jaar op alle vier de disciplines: gevels, daken, installaties en interieur.

 

Wat houdt het VGO-keur in?

Het VGO-keur garandeert dat projecten uitgevoerd worden op een efficiënte, overlast beperkende, bewonersvriendelijke en duurzame manier met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met opdrachtgevers en bewoner. Typisch VGO? We doen het anders en innovatiever maar blijven degelijke vakmensen. Een werkwijze die ons op het lijf geschreven is.

 

Download het certificaat

ERB-ERKEND

Dat restaureren een vak apart is daar zijn wij ons bewust van. Daarom werkt een specifiek opgeleid team, de afdeling Restauratie & Instandhouding, aan het in stand houden van ons monumentaal erfgoed. Inmiddels zijn we een Erkend Restauratie Bouwbedrijf door de toekenning van het ERB-certificaat voor Hoofdaannemers als enige bedrijf in Noord-Nederland. Deze landelijke toekenning staat garant voor degelijke kennis en jarenlange ervaring op het gebied van monumentale restauraties. Vooral het vakmanschap van onze restauratiemedewerkers is als zeer bekwaam beoordeeld door de landelijke beoordelingscommissie.

 

Wat houdt de ERB-erkenning in?

Het keurmerk ERB (Erkend Restauratie Bouwbedrijf) is uitsluitend voor bouwbedrijven die zijn gespecialiseerd in het restaureren van monumentale objecten. De ERB-erkenning is ingesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. De ERM is opgericht om de kwaliteit van het onderhouden en restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

 

Download hier het Certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf

1

 

 

1
Bouw vrouwen

ERKEND LEERBEDRIJF

Bouwgroep Dijkstra Draisma is een erkend leerbedrijf. Zo kunnen jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak bij ons in de praktijk brengen. Dit vinden we belangrijk! Zo zorgen wij er namelijk voor dat er in de toekomst voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn. Bij ons worden leerlingen begeleid door een ervaren vakkracht. Deze leermeesters, en het trainen van deze leermeesters, zijn voor ons van groot belang. Zij motiveren en leiden onze toekomstige medewerkers op.

 

Als erkend leerbedrijf zijn wij aangesloten bij SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SCR

Restauratie is vakmanschap. En om aan te tonen dat we die vakmanschap kwalitatief uitvoeren, zijn we nu naast Erkend Restauratie Bedrijf en lid Vakgroep Restauratie ook voor de tweede keer SCR gecertificeerd!

 

Wat houdt Stichting SCR in?

Stichting Certificering Restauratie stelt restauratiebedrijven in de gelegenheid om hun vakmanschap aan te tonen. Hiervoor is de kwaliteitsregeling Kennis + Kunde ontwikkeld. Aan de hand van objectieve criteria wordt vastgesteld of een bedrijf bewezen heeft de gevraagde kwaliteit te leveren. Als dat geval is, komt een bedrijf in Register Kennis + Kunde. Regelmatig worden alle bedrijven opnieuw beoordeeld.

 

Download hier het SCR certificaat.

SCR
Borg Rusthoven
Luchtdichtheid

SKG-IKOB

Certificering voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

We zijn sinds begin 2018 gecertificeerd in het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op het gebied van luchtdichtheid. Met een luchtdichtheidsmeting stellen we vast of de gevraagde EPC waarden overeenkomen met de daadwerkelijke waarden. Ook kijken we of het gebouw voldoet aan de luchtdichtheid welke berekend is bij de toegepaste installatie.

 

“Een gebouw opleveren zonder gasaansluiting is niet moeilijk, die laat je gewoon achterwege. Maar een gebouw voorzien van energie zonder gebruik te maken van gas is een ander verhaal. Dan moet alles kloppen: de installaties, maar ook de luchtdichtheid. Alleen wanneer een gebouw potdicht is, wel geventileerd uiteraard, biedt een elektrische installatie voldoende rendement. Het meten hiervan kunnen we nu zelf. De uitkomsten hiervan gebruiken wij om onze kwaliteit te blijven verbeteren. Dat is toch iets waar je als kwaliteitsteam naar streeft”, aldus Erik Duiker, manager Bouwkwaliteit.

 

Over de certificering

Op 11 januari 2018 werd het KOMO procescertificaat SKGIKOB.010762.01.NL behaald. SKB-IKOB is een Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector. Bekijk hier alle certificaat- en attesthouders.

Download het certificaat