Duurzaam hout

VACATURE MACHINAAL HOUTBEWERKER HD.Mp4.00 00 23 16.Still001 (1)

Duurzaam hout

Het is voor Bouwgroep Dijkstra Draisma belangrijk om te werken met kwalitatief hoogwaardige producten die zowel veilig zijn als beter voor mens en milieu, om zo ons steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarom hebben wij als doelstelling om 100% duurzaam hout in te kopen en zijn we in het bezit van de certificaten FSC® en PEFC. In 2020 is het percentage ingekocht duurzaam hout gestegen naar 88,88%.

 

De Forest Stewardship Council (FSC) is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor het behoud van bossen en verantwoord bosbeheer. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten van bosbeheer. FSC-gecertificeerd betekent dat door een derde partij vastgesteld is dat Bouwgroep Dijkstra Draisma voldoet aan een aantal vereisten die in FSC-standaarden zijn vastgelegd. Meer informatie hierover vindt u op de website van FSC Nederland.

 

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) is – net als FSC - een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Door certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Meer informatie vindt u op de website van PEFC Nederland.

 

Bij beide certificaten wordt gesproken over Chain of Custody (CoC) en een CoC-nummer. Gecertificeerd hout is met behulp van de CoC te volgen van de kap tot aan de productie in onze timmerfabriek of tot op de bouw. Dit borgen wij door bij gecertificeerde bedrijven hout in te kopen en door ons het ingekochte hout te controleren bij binnenkomst. Zo kan de kwaliteit geborgd worden en zijn we er zeker van dat het ingekochte hout afkomstig is uit bossen die duurzaam beheerd en geëxploiteerd worden.

 

Daarnaast heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma een partnerschap met FSC Nederland. Dit is een netwerkorganisatie met nauwe samenwerkingen om duurzaam bosbeheer wereldwijd te stimuleren en te vergroten. Ook zijn we ondertekenaar van het Bouw en Hout Convenant. Deze ondertekening betekent het streven naar het uitsluitend duurzaam hout toepassen in bouwprojecten. Deelnemers nemen hiertoe concrete stappen en spreken elkaar aan op hun ambitie.

 

Download het FSC-certificaat

Download het PEFC-certificaat