Woningcorporaties

Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt nauw samen met woningcorporaties om de brug te slaan tussen betaalbaar en duurzaam wonen.

BGDD Juni 2020 Lr By IMAZZO 12

Seriematige verduurzaming en renovatie

Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een geweldige uitdaging voor de corporaties om ruim 2,4 miljoen huurwoningen te verduurzamen.

Daarnaast moeten de woningen betaalbaar en comfortabel te blijven voor de huurders. Elke woning vraagt om maatwerk. Alleen samen kom je tot het beste resultaat. We hebben al duizenden woningen verduurzaamd en hebben een schat aan kennis in huis. Met een gereedschapskist aan oplossingen werken we scenario’s uit om de woningen zo betaalbaar mogelijk te verduurzamen. We kijken naar Total Cost of Ownership (TCO) en nemen dus ook onderhoud en energie mee in de afweging.

We begeleiden het gehele proces met de bewoners, ook na oplevering. Wij meten 10 jaar lang de energieprestatie van de woningen, hiervoor zijn we AVG-gecertificeerd. We testen de prestaties van de luchtwarmtepompen in onze testkamers, de uitkomsten zijn soms onthutsend. We bereiden woonwijken voor op warmtenetten door tijdelijk een collectief opwek-systeem te plaatsen. Ketensamenwerking, daar gaan we voor.

Dijkstra Draisma woningen

Een woningbouwoplossing om complete wijken te bouwen en verduurzamen, volledig geïndustrialiseerd, demontabel en circulair, oftewel: de woningbouwoplossing van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Door middel van het droogstapelsysteem (DSS) maken we energieleverende woningen. Geprefabriceerd in de fabriek in Dokkum. Als woningcorporatie zit u aan de knoppen, zo gaat het ontwerpen volledig digitaal en de robot doet de rest. Betaalbaar, snel en met gegarandeerde kwaliteit.

Buurblok: woningen leasen

Wonen als dienst

Met Buurblok bieden we onze Dijkstra Draisma woningen aan in een leaseconcept. Dit is de oplossing voor het tekort in de sociale- en middenhuursector. Het doel van dit concept is om woningcorporaties te helpen om op een betaalbare manier hun woningambities te bereiken en huurders een comfortabele en gezonde woningen aan te bieden. 

 

Met Buurblok bieden we u een complete dienst aan, zoals: 

  • Energieleverende woningen
  • Mobiliteitsoplossingen voor de huurder
  • Het volledige onderhoud

Bewonerscommunicatie

Onze bewonersconsulenten begeleiden zowel kopers als huurders tijdens nieuwbouw- en renovatieprojecten. Zij zorgen dat de wensen vanuit huurders nageleefd worden. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de corporatie. 

Onderhoud

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.