CIRCULAIR BOUWEN

Circulair bouwen is een belangrijk onderwerp voor Bouwgroep Dijkstra Draisma. We streven naar een leefbare wereld, nu en in de toekomst. We vertellen je meer over circulariteit, de spelregels, circulaire bouwmaterialen en bouwen met een positieve impact op de natuur. Op naar de duurzame toekomst.

Verkleinde Afbeelding Circulair Bouwen Pagina

circulair en biobased bouwen

Als duurzame bouwer geloven we dat circulair bouwen de toekomst heeft en zorgt voor een beter klimaat. Mede in samenwerking met partners ontwikkelen we circulaire bouwmaterialen en onderzoeken we de toepassing van (nieuwe) circulaire bouwmaterialen bij onze projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. We hechten veel waarde aan de toepassing van duurzame materialen waaronder gecertificeerd hout en circulair/ biobased bouwmateriaal. Uiteindelijk leidt dit tot een volledig circulaire bouw.

"Bouwen 100% circulair maken is een grote uitdaging, net als bijvoorbeeld de energietransitie. Ons streven hierin is: volledig circulair ondernemen, denken én doen."

Coen Verboom - Innovatie & Circulariteit bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

Meer weten over circulair bouwen?

Wat is circulariteit?

De naam zegt het al, het draait om een cirkel. In een circulaire economie is er geen sprake meer van afval. Alles kan blijvend gebruikt worden. In de afbeelding hiernaast maken we duidelijk wat het verschil tussen de lineaire economie, de hergebruik economie en een circulaire economie. Circulariteit is een wijze om de economie te verduurzamen. Het begrip 'circulariteit' wordt vaak ten onrechte gebruikt om een recycling economie aan te duiden.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt hard om die circulaire economie de norm te maken en te informeren over de toepassing van circulariteit. Door circulair bouwmateriaal te ontwikkelen passen we dit toe in de praktijk.

CIRCULARITEIT BIJ BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA

Als duurzame bouwer geloven we dat circulair bouwen de toekomst heeft en zorgt voor een beter klimaat. Mede in samenwerking met partners ontwikkelen we zelf circulaire bouwmaterialen en onderzoeken we de toepassing van (nieuwe) circulaire bouwmaterialen bij onze bouwprojecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. We hechten veel waarde aan de toepassing van duurzame materialen waaronder gecertificeerd hout als circulair/ biobased bouwmateriaal. Uiteindelijk leidt dit tot een volledig circulaire bouw.

 

Als duurzame bouwer hebben we goed gekeken naar wat circulariteit is en hoe dit kunnen vertalen naar de bouw. Om dit zo simpel mogelijk te maken hebben we dit teruggebracht naar een viertal spelregels waar we onszelf aan houden. Hierdoor bouwen we zo circulair mogelijk. 

Spelregels

1. Kennis van gebouwen door data, proces en beheer  - 1

1. Kennis van gebouwen door data, proces en beheer

Het doel van deze spelregel is om een overzicht te krijgen van de bouwstenen die gebruikt worden in een gebouw, product of materiaal. Deze kennis is nodig, omdat de gebruikte materialen het fundament vormen waarmee circulariteit bepaald wordt. 

 

Wat wordt toegepast, hoe het wordt toegepast en waar het vandaan komt. Deze stappen zijn belangrijk en bepalen uiteindelijk ook of een materieel hergebruikt kan worden en hoe deze verwerkt wordt. 

2. Demontabel bouwen  - 1

2. Demontabel bouwen

We hebben een eigen woning ontwikkeld die demontabel is en hierdoor snel gebouwd en afgebroken kan worden. Hierdoor kan de woning op een andere plek een nieuw leven krijgen of kunnen de onderdelen elders hergebruikt worden. De onderdelen zijn ook zo ontworpen dat ze volledig te demonteren zijn tot de oorspronkelijke materialen. Hierdoor wordt recycling makkelijker, reduceren we het afval en hoeven we eigenlijk geen nieuwe materialen te gebruiken.

3. Ketenintegratie en hulpstoffen  - 1

3. Ketenintegratie en hulpstoffen

Productie, gebruik en recycling hebben allemaal invloed op de circulariteit (materiaalverliezen, energie- en brandstof gebruik etc.). Door naar al deze stappen te kijken kan de circulariteit van een product bepaald en gecontroleerd worden. Circulair is pas écht circulair als plannen ook uitgevoerd worden. Door duidelijke afspraken te maken tijdens (en na) de bouw waarborgen we de circulariteit.

 

Lees meer over circulair bouwmateriaal.

4. Afspraken binnen de keten  - 1

4. Afspraken binnen de keten

Het hergebruiken van materialen, het op de juiste manier produceren en demonteren moet worden geborgen. Door de verwerking van het materiaal vooraf vast te stellen kan voorkomen worden dat bouwmaterialen tijdens de sloop per ongeluk worden gestort (afval). Door de verwerking vooraf vast te stellen kan ook gegarandeerd worden dat materialen die in een slechte staat zijn voor hergebruik toch op een juiste manier verwerkt worden. 

Circulaire projecten

We hebben meerdere circulaire producten ontwikkeld en projecten gerealiseerd. Ook onderzoeken we de toepassing van nieuwe circulaire bouwmaterialen. Toekomstgericht met het oog op duurzaamheid, want dat vinden we erg belangrijk.

 

Een voorbeeld van een circulair gebouw is It Swettehús, waar bijvoorbeeld oude koelcelwanden en spijkerbroeken gebruikt zijn om mee te isoleren en bouwen.

Wij werken samen met: