CO2-neutrale wijken

Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt hard aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het realiseren van CO2-neutrale wijken is een van onze oplossingen voor de verduurzaming en woningnood. Lees hier meer over onze werkwijze.

Balistraten Leeuwarden1

Digitalisering, robotisering en industrialiseren

Om de klimaatdoelen te halen moeten er in de komende jaren 2 miljoen woningen van het aardgas af. Dit is een flinke opgave.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma gelooft in digitalisering, robotisering en circulair bouwen om de doelen te halen. We hebben hiervoor innovatieve oplossingen. Met onze kennis, kunde en ervaring willen we gemeenten, corporaties, particulieren en vastgoedeigenaren versterken. 

Doelen uit het klimaatakkoord

Vanuit het klimaatakkoord dient Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Hiervoor is nodig dat de komende jaren 2 miljoen woningen van het aardgas afgaan. De overige woningen dienen minder aardgas te verbruiken. 

 

Dit is een hele opgave. Niet alleen voor de woningen, maar ook voor de bewoners en de infrastructuur van de energieleveranciers. Gemeenten spelen een coördinerende rol om met de partijen wijkuitvoeringsplannen te maken om wijken gasloos en CO2-neutraal te maken.

Monitoren en testen

In meerdere woonwijken hebben we verschillende luchtwarmtepompen geplaatst. Ook plaatsten we in een wijk een collectieve energievoorziening. Alle woningen monitoren wij op het gebied van energiepretstatie en comfort. We werken AVG-proof en zijn ISO-27001 gecertificeerd.

 

Het wooncomfort monitoren wij op basis van geluid, luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en stikstofgehalte. Uiteraard worden de bewoners ook gevraagd naar ervaringen. Hierdoor krijgen we inzicht in welke maatregelen het beste toepasbaar zijn. Het gaat dan niet meer om theoretische prestatiewaardes maar over bewezen techniek.

 

We geloven in de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, scholen en corporaties om samen duurzame en innovatieve oplosingen te bedenken voor de gebouwde omgeving. Samen met The Green Village, WoonFriesland en de bewonersraad Friesland hebben we een rij woningen gebouwd met eigenschappen uit de jaren '70. In deze woningen krijgen startups de ruimte nieuwe innovaties op het gebied van CO2 neutraal verduurzamen te testen. Lees hier meer over op de website van het DreamHûs.

Onze werkwijze

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft als missie om de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken. Daarom steken we veel tijd en energie in het onderzoeken van nieuwe innovaties. We willen op een efficiënte, natuurinclusieve manier te werk gaan. Duurzaam werken in de breedste zin van het woord. Jaarlijks verduurzamen wij honderden woningen, dat doen we op de volgende manieren:

 

Grondgebonden woningen
Grondgebonden woningen
Flats, laagbouw en appartementen
Flats, laagbouw en appartementen
Op wijkniveau
Op wijkniveau
Renovatie naar nul-op-de-meter, Grootegast
Renovatie naar nul-op-de-meter, Grootegast

Bestaande woningen: in één keer co2-neutraal tot nul-op-de-meter

In Groottegast is een wijk van 13 woningen aan de Hazelaarstraat gerenoveerd tot nul-op-de-meter woningen. Door zonnepanelen en energieopwekking kan de woning zichzelf voorzien van energie. Zo ontstaat er een betaalbare woning en tevreden huurders. 

BESTAANDE WONINGEN: STAPSGEWIJS NAAR C02-NEUTRAAL

Woningcorporaties geven in de Woonagenda aan dat hun woningen in 2021 gemiddeld energielabel B hebben. Dijkstra Draisma heeft bewezen oplossingen om woningen stap voor stap CO2-neutraal te maken. Wij hebben veel ervaring met ketenpartnerschap om woningen te verduurzamen voor woningcorporaties. We hebben een stappenplan ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke maatregelen effectief zijn om op termijn C02-neutraal te zijn. Vanuit Total Cost of Ownership (TCO) rekenen we meerdere scenario's door. Naast dat we kijken het verduurzamen van de woningen, kijken we ook naar wat de kosten zijn over de komende 40 jaar.

 

Aan de Julianalaan hebben we de afgelopen jaren 270 woningen verbeterd, waarbij onder andere een collectief warmtesysteem ontwikkeld is: Wijkwarmte. Ben je benieuwd naar de stappen die doorlopen werden voor een energieneutrale woning? Klik op de knop voor alle informatie.

De vernieuwing van een keuken aan de Julianalaan
De vernieuwing van een keuken aan de Julianalaan

BEWONERS BEGELEIDEN IN DE RENOVATIE EN ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is slechts 20% een technische innovatie, maar 80% een sociale innovatie. Voor de bewoners in uw wijken verandert er veel. Niet alleen tijdens de uitvoering, maar ook na oplevering. Opeens is er geen gas meer om te koken of de woning snel warm te stoken.

 

Goede voorlichting en goede communicatie zijn essentieel voor een geslaagd proces. Dijkstra Draisma zet voor de begeleiding altijd een team van bewonersconsulentes in.