Onze keurmerken en certificaten

Certificering

 

We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen en we bewijzen het. Dit blijkt uit de diverse certificaten en keurmerken die we behaald hebben. Hieronder staat een opsomming van deze certificaten en keurmerken.

 

Meer informatie nodig? Neem contact op met onze afdeling Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM) over de keurmerken/certificaten of het bijbehorende beleid en de doelstellingen. 

 

KAM 4012

Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Wij staan voor het leveren van kwaliteit. Dat geldt voor alles wat direct en indirect met het bouwproces en onze werkwijze te maken heeft. We bewaken de planning, communiceren helder met klanten, leveranciers en onderaannemers en we stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid van onze mensen, leveranciers en onderaannemers. Ook besteden we veel aandacht aan onze uitstraling en aan de kwaliteit van onze (eigen) materialen. Dit uit zich onder andere in het gebruik van hoogwaardige bouwmaterialen, reclamebeleid, materieel en werkkleding.

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de activiteiten en werkzaamheden op een dusdanige manier plaatsvinden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid, gezondheid en het milieu. Een verkort overzicht van hoe hieraan uitvoering wordt gegeven is te lezen in de VGM-beleidsverklaring.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma is in het bezit van het VCA**-certificaat, het ISO 9001-certificaat, het ISO 14001-certificaat en het CO2-bewust certificaat Niveau 3. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor familiebedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma altijd belangrijk en vanzelfsprekend geweest. We zetten ons in om op een integere, rechtvaardige en maatschappelijk verantwoorde manier zaken te doen.

 

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • Geen kinderarbeid en geen moderne slavernij

  Binnen onze mogelijkheden zullen wij er redelijkerwijs alles aan doen om te voorkomen dat onze producten en diensten tot stand komen met gebruikmaking van kinderarbeid of vormen van moderne slavernij. Met onze leveranciers en onderaannemers maken we hier afspraken over.

 • Goede werkcultuur en geen ongewenst gedrag

  Samen streven we naar een plezierige, positieve en stimulerende werksfeer.

  De omgang tussen medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en andere betrokkenen wordt bepaald door respect voor de ander. Agressie, pesten, intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag in welke vorm en op welk niveau ook, wordt door ons niet geaccepteerd.

 • Gelijke kansen en talentontwikkeling

  We zijn een Erkend leerbedrijf en bieden stagiairs graag een plek. Daarnaast worden er ook regelmatig gastlessen gegeven. Ook is er aandacht voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en hebben we samenwerkingsverbanden met sociale werkplaatsen.

 • Veiligheid en gezondheid

  Veiligheid en gezondheid hebben de hoogste prioriteit bij alles wat we doen. We zetten ons in om ongevallen te voorkomen en proberen voortdurend veilige en gezonde werkomstandigheden te verbeteren in overeenstemming met de VCA**-norm.

 • Samenwerken

  Samenwerken is belangrijk binnen Bouwgroep Dijkstra Draisma, intern maar ook met externe partijen. Ons streven is om projecten uit te voeren op een efficiënte, overlastbeperkende, bewonersvriendelijke en duurzame manier, met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner.

 • Maatschappelijke betrokkenheid

  We ondersteunen diverse lokale verenigingen en activiteiten, zowel op amateur- als op professioneel niveau. Een goed voorbeeld hiervan is onze sponsoring van SC Cambuur.

Duurzaam hout

Het is voor Bouwgroep Dijkstra Draisma belangrijk om te werken met kwalitatief hoogwaardige producten die zowel veilig zijn als beter voor mens en milieu, om zo ons steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarom hebben wij als doelstelling om 100% duurzaam hout in te kopen en zijn we in het bezit van de certificaten FSC® en PEFC. In 2023 bedraagt het percentage ingekocht duurzaam hout (FSC/PEFC) 91.2%. Overige keurmerken van duurzaam hout zijn niet in dit percentage meegenomen.

 

Download het FSC-certificaat

Download het PEFC-certificaat

1024x574

KOMO-PROCESCERTIFICAAT LUCHTDICHTHEIDSMETINGEN

We zijn sinds 2018 gecertificeerd voor het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op het gebied van luchtdichtheid. Met een luchtdichtheidsmeting stellen we vast of de gevraagde EPC-waarden overeenkomen met de daadwerkelijke waarden. Ook kijken we of het gebouw voldoet aan de luchtdichtheid welke berekend is bij de toegepaste installatie.

Restauratie

Erkend Restauratie Bouwbedrijf

Dat restaureren een vak apart is daar zijn wij ons van bewust. Daarom werkt een specifiek opgeleid team, de afdeling Restauratie & Instandhouding, aan het in stand houden van ons monumentaal erfgoed. We zijn als enige bouwbedrijf in Friesland in het bezit van het certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Dit certificaat staat garant voor degelijke kennis en jarenlange ervaring op het gebied van monumentale restauraties. Het certificaat is ingesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Deze stichting is opgericht om de kwaliteit van het onderhouden en restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

 

Als Erkend Restauratie Bouwbedrijf zijn we ook lid van de Vakgroep Restauratie. Dit is de landelijke branchevereniging die het erfgoed voor de toekomst wil bewaren en zich daarom inzet voor het waarborgen van restauratiekwaliteit en het behoud van ambachtelijk vakmanschap.

Kwaliteitsregeling Kennis en Kunde

Restauratie is vakmanschap. En om dit vakmanschap aan te tonen is Bouwgroep Dijkstra Draisma in het bezit van het SCR-certificaat. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering Restauratie (Stichting SCR). Deze stichting heeft de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde ontwikkeld waarbij aan de hand van objectieve criteria wordt vastgesteld of een bedrijf bewezen heeft de gevraagde kwaliteit te leveren. Als dat het geval is, wordt het bedrijf opgenomen in het Register Kennis + Kunde. Iedere twee jaar worden de geregistreerde bedrijven opnieuw beoordeeld.

VGO-keur

Projecten uitvoeren op een efficiënte, overlastbeperkende, bewonersvriendelijke en duurzame manier met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met onze opdrachtgevers en de bewoners. Typisch VGO? We doen het anders en innovatiever maar blijven degelijke vakmensen. Een werkwijze die ons op het lijf geschreven is.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma is in het bezit van het VGO-keurmerk. Dit keurmerk voor vastgoedonderhoud toont aan dat Bouwgroep Dijkstra Draisma het ‘resultaatgericht samenwerken’ beheerst. Dit houdt in dat we zowel technisch als organisatorisch in staat zijn om resultaatgericht samen te werken met onze opdrachtgevers. We mogen het keurmerk voeren voor de volgende disciplines: gevels, daken, installaties en interieur.

Woningborg

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op veel zaken, bijvoorbeeld hoe de woning eruitziet, de kwaliteit van de gebruikte materialen, de locatie. Maar schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode of de garantieperiode na oplevering van de woning? Wanneer u dit soort problemen wilt voorkomen is het belangrijk een nieuwbouwwoning te kopen waarop de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw van toepassing is.

 

Om kopers deze zekerheid te bieden is Bouwgroep Dijkstra Draisma aangesloten bij Woningborg en kan per project een Garantie- en waarborgregeling worden aangevraagd.

Erkend leerbedrijf

Bouwgroep Dijkstra Draisma is een erkend leerbedrijf. Zo kunnen jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak bij ons in de praktijk brengen. Dit vinden we belangrijk! Zo zorgen wij er namelijk voor dat er in de toekomst voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn. Bij ons worden leerlingen begeleid door een ervaren vakkracht. Deze leermeesters, en het trainen van deze leermeesters, zijn voor ons van groot belang. Zij motiveren en leiden onze toekomstige medewerkers op.

 

Als erkend leerbedrijf zijn wij aangesloten bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

BREAAM®NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen, de gebouwde omgeving en het bouwproces te meten. Het doel hiervan is om gebouwen te analyseren en te verbeteren. BREEAM-NL is specifiek bedoeld voor de certificering van nieuwbouw- en grote renovatieprojecten.

 

De duurzaamheid van gebouwen speelt een steeds belangrijkere rol, maar moet geen hindernis vormen bij de voorbereiding van het gehele bouwproces. Bouwgroep Dijkstra Draisma onderscheidt zich door snel en efficiënt te bouwen. Ondersteund door experts ontwikkelen wij samen met opdrachtgevers een visie op duurzaam bouwen, kosteneffectief en oplossingsgericht.

 

Certificaten: