Nieuwbouw

21 woningen, Dokkum

mei 2017
december 2017
In opdracht van:
Thús Wonen
In samenwerking met:
Twa Architecten

Weer 21 nieuwbouwwoningen erbij in Dokkum! In opdracht van woningcorporatie Thús Wonen hebben we tien nieuwe eengezinswoningen opgeleverd in de wijk Hoedemakerspolder. Daarnaast hebben we in diezelfde wijk ook nog elf nieuwe levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn geschikt voor bewoningen in alle levensfasen, dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het zijn namelijk woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Ook is er voldoende ruimte voor gebruik van een rolstoel of rollator.

DE WONINGEN

De woningen zijn ontworpen door TWA Architecten en sluiten qua uiterlijk goed aan bij de bestaande woningen in de wijk. De wijk Hoedemakerspolder is een centraal gelegen wijk in Dokkum. Tijdens de bouw hebben we rekening gehouden met de Mitigerende Maatregelen vanuit de Flora en Fauna wet. Zo zijn er tijdelijke vogelhuisjes opgehangen tijdens de bouw.