Proeftuin industrieel bouwen, Dokkum

mei 2019
augustus 2019
In opdracht van:
Stichting Bouwcampus Noord-Nederland

Noordoost Fryslân krijgt een bouwcampus die zich richt op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van industrieel, gasloos en circulair bouwen. De Bouwcampus Noord-Nederland, die in Dokkum wordt gevestigd, is een initiatief van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF) en Bouwgroep Dijkstra Draisma.

PROEFTUIN VOOR INDUSTRIEEL BOUWEN

De proeftuin van 600 m2 krijgt een plek aan de Hogedijken in Dokkum. Onder meer bouwbedrijven en installateurs ontmoeten elkaar hier om samen te werken aan innovaties voor industrialisatie van de bouw. Aan de andere kant in hetzelfde gebouw realiseerden we al eerder bierbrouwerij Dockum. Deze kwam voor de oude klimhal in de plaats.

Innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma Folkert Linnemans: “Alleen al in Friesland moeten 290.000 woningen van het gas af. Deze opgave moeten we in de sector gezamenlijk gaan oppakken. Industrieel Bouwen is daarin een grote kans. De aangeleerde kennis wil BGDD samen met het Kennis- en Innovatiehuis graag uitrollen over in eerste instantie de regio Noord-Nederland en daarna over Nederland en verder. Het gaat dan om productontwikkeling én kennisdeling”.

EFRO-SUBSIDIE VOOR BOUWCAMPUS NOORD-NEDERLAND

Op 11 maart overhandigde wethouder Jelle Boerema de EFRO-subsidiebeschikking aan Tom de Boer, voorzitter van de Bouwcampus. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) wordt besteedt aan twee doelen: innovatie en koolstofarme economie. Daarbij gaat het vooral om duurzame energie en efficiënter gebruik van energie.

Overhandiging EFRO-subsidiebeschikking