ONTSTAAN EN HISTORIE

AL DRIE GENERATIES LANG SUCCESVOL IN DE BOUW

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma kent een lange geschiedenis. Waar het bedrijf oorspronkelijk afkomstig is uit Damwoude en Makkum, heeft het nu zijn nieuwe vestiging gevonden in Dokkum en Bolsward. Door de jaren heen is Bouwgroep Dijkstra Draisma gegroeid en geïnnoveerd onder leiding van drie generaties van de familie Dijkstra.

Ontstaan en historie

Terug in de tijd

Bouwgroep Dijkstra Draisma is van oorsprong ontstaan uit de samenvoeging tussen de bedrijven bouwbedrijf Tj. Dijkstra uit Damwoude en Aannemingsbedrijf Draisma Makkum. Volgens de kamer van koophandel gaat de inschrijving van het familiebedrijf terug naar 1904 maar Aannemingsbedrijf Draisma gaat nog verder terug in oprichting, naar vóór 1900.

Het bedrijf op VCA cursus in 1988
Het bedrijf op VCA cursus in 1988

Drie generaties

De oprichter van het familiebedrijf in Damwoude was grootvader Tjerk Dijkstra. Zoon Rintje zet het familiebedrijf vervolgens voort. Al vroeg is duidelijk dat alle drie zijn zonen de ambitie hebben om hun toekomst in de bouw voort te zetten. Zijn oudste zoon Tjerk kiest er uiteindelijk voor een eigen bouwbedrijf op te starten op Vlieland. Zoon Jan kiest voor een start binnen het familiebedrijf en jongste zoon Biense wil eerst elders ervaring op doen en treedt in dienst als assistent bedrijfsleider bij het Makkumer Aannemingsbedrijf Draisma Makkum BV. Biense wordt hier later bedrijfsleider en uiteindelijk wordt hem door Thomas Draisma de mogelijkheid geboden dit bedrijf over te nemen. In 1997 neemt hij zelfstandig het bedrijf van Draisma over.

 

Biense realiseert zich al snel dat de Europese aanbestedingsmarkt voor de bedrijfsvoering grote consequenties heeft, omdat er strengere criteria gesteld zullen worden. Ook moeten bedrijven voldoende groot zijn om op de Europese aanbestedingsmarkt mee te kunnen blijven doen. Bovendien is er een bepaalde solvabele en liquide positie nodig om mee te mogen strijden voor deze grotere overheidsopdrachten.

Fusie

Vader Rintje geeft aan zijn aandelen wel te willen verkopen als de beide broers (Jan en Biense) het eens kunnen worden over de toekomstige bedrijfsvoering van de onderneming. In 1999 wordt dan ook voor het eerst begonnen om vanuit een bouwcombinatie van de twee bedrijven (Dijkstra Damwoude / Draisma Makkum) werk binnen te halen en te inventariseren of de samenwerking werkelijk bijdraagt aan de kansen vanuit een nieuwe marktsituatie. Deze samenwerking blijkt een gouden formule. De eerste tekenen van een fusie komen hiermee tot stand. Er wordt nieuw gebouwd in Dokkum en Damwoude wordt door Tj. Dijkstra als vestigingsplaats verlaten. Aannemingsbedrijf Draisma Makkum verhuist intussen naar een nieuw pand in Bolsward.

 

Als beide bedrijven op 1 januari 2001 vervolgens met elkaar een juridische fusie aangaan wordt de naam van de bouwcombinatie gewijzigd in Bouwgroep Dijkstra Draisma. Hiermee is de naam Bouwgroep Dijkstra Draisma officieel een feit. De aandelen zijn in het bezit van de familie en Jan en Biense vormen samen de directie. Sinds 2014 maakt Jan geen onderdeel meer uit van het bedrijf. Hij heeft zijn aandelen verkocht aan Biense, die naast algemeen directeur ook 100% aandeelhouder is.

Nieuwbouw kantoor Bolsward
Nieuwbouw kantoor Bolsward
Werkbezoek Koningin Máxima bij BGDD in Dokkum op 4 juli 2019
Werkbezoek Koningin Máxima bij BGDD in Dokkum op 4 juli 2019

Bouwgroep Dijkstra Draisma anno nu

Bouwgroep Dijkstra Draisma is anno nu een stabiel en snelgroeiend bedrijf. Kers op de taart was het winnen van de Koning Willem I Prijs in 2018. Deze prijs beloont durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen en stimuleert creatief en innovatief ondernemerschap.

Bouwgroep Dijkstra Draisma gelooft in de invloed van de bouw op een leefbare wereld. Respect voor ambachtelijk vakmanschap en aandacht voor innovatie en duurzaamheid gaan bij de onderneming hand in hand. Technologie en robots spelen een belangrijke rol in het creëren van energieleverende en verplaatsbare gebouwen. De duidelijke visie op de gasloze toekomst en het brede veld van initiatieven om hier oplossingen voor te realiseren, waarbij ook aandacht is voor de bewoners en de omgeving werd door de jury van de KW1 Prijs als uniek bestempeld.

Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. Zij bracht op 4 juli 2019 een bezoek aan de locatie in Dokkum. Hier maakte onze Koningin kennis met vakmanschap en innovatie bij Dijkstra Draisma.