Aardbevings- bestendig bouwen

Onderzoek doen, testen en uitvoeren. Er is veel gekeken naar aardbevingsgebieden in het buitenland. Hoe pakken zij dat daar aan? Inmiddels is Dijkstra Draisma ervaren in het bouwen in ons aardbevingsgebied. Want we moeten ons wapenen tegen bevingen.

Aardbevingsbestendig bouwen

Meer informatie over aardbevingsbestendig bouwen?

Wapenen tegen bevingen

Waar vroeger het Selwerderdiepje stroomde en een stuk recenter Huize Patrimonium stond, is nu de Beukenhorst verrezen. Een seniorentoren in de Groningerwijk Selwerd, met vijftien verdiepingen en zestig appartementen. In opdracht van Christelijke Woonstichting Patrimonium bouwden wij een aardbevingsbestendig én gasloze woontoren.

 

Aardbevingsbestendige woontoren met zestig appartementen in de Groninger wijk Selwerd.
Aardbevingsbestendige woontoren met zestig appartementen in de Groninger wijk Selwerd.

Bekijk een aantal van onze aardbevingsbestendige projecten

233 aardbevingsbestendige woningen in Appingedam. Klik op de foto voor meer info.
233 aardbevingsbestendige woningen in Appingedam. Klik op de foto voor meer info.
Design & Build 136 appartementen Antillenstraat Groningen. Klik op de foto voor meer info.
Design & Build 136 appartementen Antillenstraat Groningen. Klik op de foto voor meer info.
Aardbevingsbestendig ouderencomplex met 58 woningen voor ZINN zorg in Hoogezand. Klik op de foto voor meer info.
Aardbevingsbestendig ouderencomplex met 58 woningen voor ZINN zorg in Hoogezand. Klik op de foto voor meer info.
Aardbevingsbestendig en gasloos kindcentrum in Ten Boer. Klik op de foto voor meer info.
Aardbevingsbestendig en gasloos kindcentrum in Ten Boer. Klik op de foto voor meer info.

AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN

Als gevolg van aardbevingen n.a.v. gaswinning in het Groninger-veld ontstond een grote behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen. Op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen namens het ministerie van Economische zaken heeft NEN, samen met betrokken experts, de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 in november 2018 herzien gepubliceerd.

NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

In november 2018 is NPR 9998:2018 voor aardbevingsbestendige constructies gepubliceerd. NPR 9998 geeft richtlijnen om voor de volgende situaties te beoordelen of:

  • te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn;
  • bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn;
  • bestaande gebouwen na versterken voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Het toepassingsgebied van deze NPR is beperkt tot Noord-Oost Nederland voor zover daar geïnduceerde aardbevingen als gevolg van gaswinning in het Groninger gasveld optreden. Met de publicatie van NPR 9998:2018 is NPR 9998:2017 Ontw. herzien op basis van de laatste stand der techniek. Sinds de vorige publicatie van de NPR in 2017 is er meer bekend over:

  • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de grond;
  • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
  • vallende objecten;
  • berekeningsmethoden.

BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA EN AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN

Wij hebben inmiddels ervaring met de bouw van zowel aardbevingsbestendige woningen als utiliteitsbouwen. Al sinds 2014 werken wij aan bouwwerken in de aardbevingsregio waarbij we de NPR 9998 richtlijn toepassen. Dit doen we bij meerdere projecten, waaronder ook de bouw van de nieuwe aardbevingsbestendige woontoren in Selwerd en het nieuwe datacenter d'ROOT op de Zernike Campus.

DATACENTER D'ROOT, GRONINGEN

In Groningen staat het eerste aardbevingsbestendige datacenter van Nederland. Voor Bytesnet realiseerden we het nieuwe datacenter d'ROOT op de Zernike Campus.

"Een loods vol servers en techniek moet natuurlijk tegen heel wat stootjes kunnen. Het resultaat: het eerste aardbevingsbestendige datacenter van Nederland!"

Heerke Osinga, Projectleider