naar gasloze wijken samen met dijkstra draisma

CO2-neutrale wijken

Digitalisering, robotisering en industrialiseren

Om de klimaatdoelen te halen moeten er in de komende jaren 2 miljoen woningen van het aardgas af. Dit is een flinke opgave.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma gelooft in digitalisering, robotisering en circulair bouwen om de doelen te halen. We hebben hiervoor innovatieve oplossingen. Met onze kennis, kunde en ervaring willen we gemeenten, corporaties, particulieren en vastgoedeigenaren versterken. 

Doelen uit het klimaatakkoord

Vanuit het klimaatakkoord dient Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Hiervoor is nodig dat de komende jaren 2 miljoen woningen van het aardgas afgaan. De overige woningen dienen minder aardgas te verbruiken. 

 

Dit is een hele opgave. Niet alleen voor de woningen, maar ook voor de bewoners en de infrastructuur van de energieleveranciers. Gemeenten spelen een coördinerende rol om met de partijen wijkuitvoeringsplannen te maken om wijken gasloos en CO2-neutraal te maken.

Monitoren en testen

In meerdere woonwijken hebben we verschillende luchtwarmtepompen geplaatst. Ook plaatsten we in een wijk een collectieve energievoorziening. Alle woningen monitoren wij op het gebied van energiepretstatie en comfort. We werken AVG-proof en zijn ISO-27001 gecertificeerd.

 

Het wooncomfort monitoren wij op basis van geluid, luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en stikstofgehalte. Uiteraard worden de bewoners ook gevraagd naar ervaringen. Hierdoor krijgen we inzicht in welke maatregelen het beste toepasbaar zijn. Het gaat dan niet meer om theoretische prestatiewaardes maar over bewezen techniek.

 

We geloven in de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, scholen en corporaties om samen duurzame en innovatieve oplosingen te bedenken voor de gebouwde omgeving. Samen met The Green Village, WoonFriesland en de bewonersraad Friesland hebben we een rij woningen gebouwd met eigenschappen uit de jaren '70. In deze woningen krijgen startups de ruimte nieuwe innovaties op het gebied van CO2 neutraal verduurzamen te testen. Lees hier meer over op de website van het DreamHûs.

Ruim 115 jaar ervaring met innoveren en bouwen
Ruim 115 jaar ervaring met innoveren en bouwen
Winnaar Koning Willem I Prijs
Winnaar Koning Willem I Prijs
Winnaar Best Managed Company -  11 keer
Winnaar Best Managed Company - 11 keer
Met meer dan 350 medewerkers realiseren we innovatieve en duurzame gebouwen
Met meer dan 350 medewerkers realiseren we innovatieve en duurzame gebouwen

Onze oplossingen voor gasloze en co2-neutrale wijken

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft als missie om de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken. Daarom steken we veel tijd en energie in het onderzoeken van nieuwe innovaties. We willen op een efficiënte, natuurinclusieve manier te werk gaan. Duurzaam werken in de breedste zin van het woord. Jaarlijks verduurzamen wij honderden woningen.

 

Grondgebonden woningen
Grondgebonden woningen
Flats, laagbouw en appartementen
Flats, laagbouw en appartementen
Op wijkniveau
Op wijkniveau

BESTAANDE WONINGEN: STAPSGEWIJS NAAR C02-NEUTRAAL

Woningcorporaties geven in de Woonagenda aan dat hun woningen in 2021 gemiddeld energielabel B hebben. Dijkstra Draisma heeft bewezen oplossingen om woningen stap voor stap CO2-neutraal te maken.

 

Dijkstra Draisma heeft veel ervaring met ketenpartnerschap om woningen te verduurzamen voor woningcorporaties. We hebben een stappenplan ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke maatregelen effectief izijn om op termijn C02-neutraal te zijn. Vanuit Total Cost of Ownership (TCO) rekenen we meerdere scenario's door. Naast dat we kijken het verduurzamen van de woningen, kijken we ook naar wat de kosten zijn over de komende 40 jaar.

 

Terug

Wielenpôlle Leeuwarden, woningverbetering 132 woningen
Wielenpôlle Leeuwarden, woningverbetering 132 woningen

Bestaande woningen: in één keer co2-neutraal

Onze circulaire isolatiegevel is dé oplossing om bestaande woningen CO2 neutraal te maken. In combinatie met beproefde gasloze installaties maken we de woningen energieleverend.

 

En de bewoners? Die kunnen gewoon in hun woning blijven wonen tijdens de aanpak. 

 

Terug

NUL OP DE METER WONINGEN: MET EPV-VERGOEDING

Zowel nieuwbouwwoningen als de bestaande woningen kunnen we Nul op de Meter maken en voorzien van energiemonitoring. Hierdoor kan de corporatie de EPV vergoeding activeren.

 

Inmiddels monitoren we al 500 woningen qua energieprestatie, AVG proof.

 

Terug

Renovatie 33 NOM woningen in Roden
Renovatie 33 NOM woningen in Roden

Onze oplossingen voor co2-neutrale flats en appartementen:

Verduurzaming Leendert Sinnemastraat in Leeuwarden voor Elkien
Verduurzaming Leendert Sinnemastraat in Leeuwarden voor Elkien

VERDUURZAMEN GESTAPELDE WONINGBOUW

Dijkstra Draisma is gespecialiseerd in het verduurzamen van flats, waarbij de bewoners nauwelijks overlast ondervinden van de werkzaamheden. We beperken de warmtevraag door een eigen ontwikkelde gevel.

 

Met een collectief installatiesysteem kunnen we de levensduur van de flats met 40 jaar verlengen voor een lagere TCO.

Onze oplossingen op wijkniveau:

COLLECTIEVE WIJKVERWARMING: SMART ENERGY SYSTEM

Dijkstra Draisma bouwt niet alleen, maar levert en onderhoudt ook collectieve energievoorzieningen op wijkniveau. Inmiddels draaien al enkele wijken gasloos op Smart Energy Systems: een collectief warmtepompsysteem in combinatie met woningisolatie en PV-panelen.

Visual van collectieve wijkverwarming
Visual van collectieve wijkverwarming
Voor het inmeten met drones werken wij samen met Aeroscan
Voor het inmeten met drones werken wij samen met Aeroscan

INMETEN WIJKEN MET DRONES

Bij de sloop en nieuwbouw van wijken, maar ook bij het verduurzamen van bestaande woningen, is het belangrijk te weten wat er op dit moment precies staat. Met onze drones nemen we de staat van het onderhoud op en kunnen we de woningen op 1 mm nauwkeurig inmeten.

BEWONERS BEGELEIDEN IN DE RENOVATIE EN ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is slechts 20% een technische innovatie, maar 80% een sociale innovatie. Voor de bewoners in uw wijken verandert er veel. Niet alleen tijdens de uitvoering, maar ook na oplevering. Opeens is er geen gas meer om te koken of de woning snel warm te stoken.

 

Goede voorlichting en goede communicatie zijn essentieel voor een geslaagd proces. Dijkstra Draisma zet voor de begeleiding altijd een team van bewonersconsulentes in.