naar gasloze wijken

samen met bouwgroep dijkstra draisma

Om de klimaatdoelen te halen moeten er in de komende jaren 2 miljoen woningen van het aardgas af. Dit is een flinke opgave.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma gelooft in digitalisering, robotisering en circulair bouwen om de doelen te halen. We hebben hiervoor innovatieve oplossingen. Met onze kennis, kunde en ervaring willen we gemeenten, corporaties, particulieren en vastgoedeigenaren versterken. 

CO2-neutrale wijken

Doelen uit het klimaatakkoord

Vanuit het klimaatakkoord dient Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Hiervoor is nodig dat de komende jaren 2 miljoen woningen van het aardgas afgaan. De overige woningen dienen minder aardgas te verbruiken. 

 

Dit is een hele opgave. Niet alleen voor de woningen, maar ook voor de bewoners en de infrastructuur van de energieleveranciers. Gemeenten spelen een coördinerende rol om met de partijen wijkuitvoeringsplannen te maken om wijken gasloos en CO2-neutraal te maken.

Bouwgroep Dijkstra Draisma - vernieuwen geeft energie

Ruim 115 jaar ervaring met innoveren en bouwen
Ruim 115 jaar ervaring met innoveren en bouwen
Winnaar Koning Willem I Prijs
Winnaar Koning Willem I Prijs
Winnaar Best Managed Company - 9 jaar op een rij
Winnaar Best Managed Company - 9 jaar op een rij
Met meer dan 350 medewerkers realiseren we innovatieve en duurzame gebouwen
Met meer dan 350 medewerkers realiseren we innovatieve en duurzame gebouwen

Onze oplossingen voor gasloze en co2-neutrale wijken

Om de CO2-doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, moeten in 2030 zo'n 2 miljoen woningen helemaal van het aardgas af zijn, terwijl de rest aanzienlijk minder gas verbruikt. Als corporatie of overheid speelt u een belangrijke rol in een gasloos maken van wijken. Dijkstra Draisma heeft de expertise u hierbij te ondersteunen. We laten u graag onze mogelijkheden zien.

Grondgebonden woningen
Grondgebonden woningen
Flats, laagbouw en appartementen
Flats, laagbouw en appartementen
Op wijkniveau
Op wijkniveau

Samenwerken aan gasloze wijken in uw gemeente?

Onze oplossingen voor co2 neutrale grondgebonden woningen:

GRONDGEBONDEN WONINGEN: SLOOP EN NIEUWBOUW

Onze geïndustrialiseerd droogstapelwoning wordt in één dag geplaatst, is demontabel en bijna geheel circulair. De woning is energieneutraal en voorzien van de nieuwste beproefde innovaties. Qua vormgeving en uitstraling passend binnen elke omgeving. Additioneel kunnen we de woning aardbevingsbestendig realiseren.

Sloop-nieuwbouw in Harkema
Sloop-nieuwbouw in Harkema

Voorbeelden van projecten met onze Droogstapelwoningen

Vlieland  - 1

Vlieland

Op Vlieland bouwden wij 25 Droogstapelwoningen voor de gemeente en WoonFriesland. De woningen staan op een prachtige locatie nabij de vuurtoren, aan de rand van het dorp Oost-Vlieland. Het ging om zes koopwoningen en negentien huurwoningen. Alle onderdelen zijn gefabriceerd volgens een volledig industrieel en geautomatiseerd proces en één woning wordt binnen één dag opgezet. De nieuwbouwwoningen op Vlieland zijn all-electric en energie neutraal.

Balistraten Leeuwarden  - 1

Balistraten Leeuwarden

In opdracht van Elkien wordt in meerdere fasen wordt de Balistraat en omgeving in de Oost-Indische wijk in Leeuwarden aangepakt. De sloop van 225 woningen is inmiddels gereed. Op deze plek komen 202 woningen bestaande uit 118 grondgebonden woningen (fase 1 t/m 3) en 84 appartementen (fase 4 en 5). Naast de bouw van de woningen wordt ook de gehele openbare ruimte opnieuw aangelegd.

Harkema  - 1

Harkema

Aan het Dominee Tiesingaplein in Harkema bouwden we twaalf Droogstapelwoningen (DSS) voor WoonFriesland. De woningen hebben geen gasaansluiting en functioneren volledig op elektriciteit. Op ieder dak worden zonnepanelen geplaatst, waardoor een deel van de elektriciteit door de woning zelf wordt opgewekt. De huizen worden verwarmd door middel van een warmtepomp. 

Hurdegaryp  - 1

Hurdegaryp

WoonFriesland focust zich tegenwoordig op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en verduurzaming van een fors aantal van haar bestaande woningen. De 18 nieuwe woningen in Hurdegaryp maken deel uit van een groter project van de bouw van zo'n 100 nul-op-de-meter woningen in Friesland. In Hurdegaryp is het eerste onderdeel van het project binnen korte tijd gerealiseerd en in juli 2019 opgeleverd.

Wielenpôlle Leeuwarden, woningverbetering 132 woningen
Wielenpôlle Leeuwarden, woningverbetering 132 woningen

Bestaande woningen: in één keer co2-neutraal

Onze circulaire isolatiegevel is dé oplossing om bestaande woningen CO2 neutraal te maken. In combinatie met beproefde gasloze installaties maken we de woningen energieleverend.

 

En de bewoners? Die kunnen gewoon in hun woning blijven wonen tijdens de aanpak. 

BESTAANDE WONINGEN: STAPSGEWIJS NAAR C02-NEUTRAAL

Woningcorporaties geven in de Woonagenda aan dat hun woningen in 2021 gemiddeld energielabel B hebben. Dijkstra Draisma heeft bewezen oplossingen om woningen stap voor stap - zonder spijtmaatregelen - CO2-neutraal te maken.

Renovatie 33 NOM woningen in Roden
Renovatie 33 NOM woningen in Roden

NUL OP DE METER WONINGEN: MET EPV-VERGOEDING

Zowel nieuwbouwwoningen als de bestaande woningen kunnen we Nul op de Meter maken en voorzien van energiemonitoring. Hierdoor kan de corporatie de EPV vergoeding activeren.

 

Inmiddels monitoren we al 500 woningen qua energieprestatie, AVG proof.

Onze oplossingen voor co2-neutrale flats en appartementen:

Flats en appartementen: sloop en nieuwbouw

We hebben in totaal al meer dan duizend appartementen gerealiseerd voor corporaties en zorginstellingen. Op basis van deze ervaring hebben we een database ontwikkeld van de meest optimale appartementen, gekoppeld aan gasloze installaties.

 

Deze kunnen we in elke vorm en uitstraling realiseren, indien gewenst ook aardbevingsbestendig.

Aardbevingsbestendige woontoren in Selwerd, Groningen.
Aardbevingsbestendige woontoren in Selwerd, Groningen.
Verduurzaming Leendert Sinnemastraat in Leeuwarden voor Elkien
Verduurzaming Leendert Sinnemastraat in Leeuwarden voor Elkien

VERDUURZAMEN GESTAPELDE WONINGBOUW

Dijkstra Draisma is gespecialiseerd in het verduurzamen van flats, waarbij de bewoners nauwelijks overlast ondervinden van de werkzaamheden. We beperken de warmtevraag door een eigen ontwikkelde gevel.

 

Met een collectief installatiesysteem kunnen we de levensduur van de flats met 40 jaar verlengen voor een lagere TCO.

Onze oplossingen op wijkniveau:

COLLECTIEVE WIJKVERWARMING: SMART ENERGY SYSTEM

Dijkstra Draisma bouwt niet alleen, maar levert en onderhoudt ook collectieve energievoorzieningen op wijkniveau. Inmiddels draaien al enkele wijken gasloos op Smart Energy Systems: een collectief warmtepompsysteem in combinatie met woningisolatie en PV-panelen.

Visual van collectieve wijkverwarming
Visual van collectieve wijkverwarming
Voor het inmeten met drones werken wij samen met Aeroscan
Voor het inmeten met drones werken wij samen met Aeroscan

INMETEN WIJKEN MET DRONES

Bij de sloop en nieuwbouw van wijken, maar ook bij het verduurzamen van bestaande woningen, is het belangrijk te weten wat er op dit moment precies staat. Met onze drones nemen we de staat van het onderhoud op en kunnen we de woningen op 1 mm nauwkeurig inmeten.

BEWONERS BEGELEIDEN IN DE ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is slechts 20% een technische innovatie, maar 80% een sociale innovatie. Voor de bewoners in uw wijken verandert er veel. Niet alleen tijdens de uitvoering, maar ook na oplevering. Opeens is er geen gas meer om te koken of de woning snel warm te stoken.

 

Goede voorlichting en goede communicatie zijn essentieel voor een geslaagd proces. Dijkstra Draisma zet voor de begeleiding altijd een team van bewonersconsulenten in.