Verduurzamen

Onze innovatie oplossingen zetten wij niet alleen in bij nieuwbouw, maar ook vooral bij renovatie en verduurzaming van bestaande woningen. Woningen worden vernieuwd, gerenoveerd en duurzamer gemaakt.

Verduurzaming en renovatie

Betaalbaar en beschikbaar

De opgave is om woningen comfortabel te houden die geschikt zijn voor de doelgroep. Wij helpen woningcorporaties om betaalbaarheid en beschikbaarheid te verbeteren. 

Seriematige woningverbetering

Om de klimaatdoelen te halen moeten er in de komende jaren 2 miljoen woningen van het aardgas af. Dit is een flinke opgave.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma gelooft in digitalisering, robotisering en circulair bouwen om de doelen te halen. We hebben hiervoor innovatieve oplossingen. Met onze kennis, kunde en ervaring willen we gemeenten, corporaties, particulieren en vastgoedeigenaren versterken. 

 

Wij zijn goed in het seriematig woningen verbeteren. Ons uitgangspunt hierbij is de Trias Energetica. Drie stappen om woningen en gebouwen energiezuinig te maken:

  1. Beperk de energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Zorg bijvoorbeeld voor goede isolatie in de buitenschil, zoals gevels, daken en vloeren.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals zonne-energie, waterenergie of aardwarmte.
  3. Zorg voor een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte. Denk hierbij aan installaties die voorzien van lage temperatuurverwarming.
De Jokse 12 hoog in Leeuwarden. Voor Elkien hebben wij in totaal 196 woningen verbeterd.
De Jokse 12 hoog in Leeuwarden. Voor Elkien hebben wij in totaal 196 woningen verbeterd.

Woningverbetering en -verduurzaming

Wanneer woningen -zowel grondgebonden als hoogbouw- toe zijn aan renovatie en vernieuwing, kunnen ze meteen grondig aangepakt worden. De mogelijkheid ontstaat om meteen een flinke verduurzamingsslag te slaan.

 

Met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd wordt dit dan ook veel gedaan. Bouwgroep Dijkstra Draisma is gespecialiseerd in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. 

Duurzaam collectief warmtesysteem

In de wijk de Wielenpôlle in Leeuwarden hebben we woningen verduurzaamd. Er zijn 132 woningen geïsoleerd met daarnaast zonnepanelen op het dak. Er is een warmtenet aangelegd met een duurzaam collectief warmtesysteem. 


Alle woningen kregen een nieuwe 'schil' om hun woning. Onze circulaire isolatiegevel is dé oplossing om bestaande woningen CO2 neutraal te maken. In combinatie met beproefde gasloze installaties maken we de woningen energieleverend.

 

En de bewoners? Die kunnen gewoon in hun woning blijven wonen tijdens de aanpak!

Verduurzamen van 132 woningen in Leeuwarden.
Verduurzamen van 132 woningen in Leeuwarden.

Bewonersparticipatie

Woningverbetering en verduurzamen heeft impact op bewoners. Vanaf het begin van het proces nemen wij de verantwoordelijkheid om bewoners en gebruikers van informatie te voorzien. Zo zijn er bijvoorbeeld bewonersavonden waar ze vragen kunnen stellen, krijgen ze een vaste contactpersoon en krijgen ze workshops om te oefenen met elektrisch koken. We kijken per project naar waar de behoefte ligt.

 

Techniek blijft belangrijk, maar de sociale uitdaging is net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Mensen krijgen als huurder van een sociale huurwoning te maken met verduurzaming waar ze zelf niet om hebben gevraagd en bij het kopen van een nieuwe woning komen de kopers steeds voor lastigere beslissingen te staan. Daarom bieden we naast innovatie en vakmanschap ook diensten aan op dit gebied. Zowel bij nieuwbouw als renovatieprojecten.

De bewonersconsulentes van Bouwgroep Dijkstra Draisma
De bewonersconsulentes van Bouwgroep Dijkstra Draisma
2

Neem contact op

Benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn voor uw woningbezit? Neem contact op met Johannes Klimstra of Alex Dillema.

Johannes Klimstra

Johannes Klimstra

Productontwikkelaar Energietransitie

Alex Dillema

Alex Dillema

Teamleider renovatie en verduurzaming