Verduurzamen

Onze innovatie oplossingen zetten wij niet alleen in bij nieuwbouw, maar ook vooral bij renovatie en verduurzaming van bestaande woningen. Woningen worden vernieuwd, gerenoveerd en duurzamer gemaakt.

Verduurzaming en renovatie
De Jokse 12 hoog in Leeuwarden. Voor Elkien hebben wij in totaal 196 woningen verbeterd. Klik op de foto voor meer informatie.
De Jokse 12 hoog in Leeuwarden. Voor Elkien hebben wij in totaal 196 woningen verbeterd. Klik op de foto voor meer informatie.

Woningverbetering en -verduurzaming

Wanneer woningen -zowel grondgebonden als hoogbouw- toe zijn aan renovatie en vernieuwing, kunnen ze meteen grondig aangepakt worden. De mogelijkheid ontstaat om meteen een flinke verduurzamingsslag te slaan.

 

Met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd wordt dit dan ook veel gedaan. Bouwgroep Dijkstra Draisma is gespecialiseerd in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. 

Duurzaam collectief warmtesysteem

In de wijk de Wielenpôlle in Leeuwarden hebben we woningen verduurzaamd. Er zijn 132 woningen geïsoleerd met daarnaast zonnepanelen op het dak. Er is een warmtenet aangelegd met een duurzaam collectief warmtesysteem. 


Alle woningen kregen een nieuwe 'schil' om hun woning. Onze circulaire isolatiegevel is dé oplossing om bestaande woningen CO2 neutraal te maken. In combinatie met beproefde gasloze installaties maken we de woningen energieleverend.

 

En de bewoners? Die kunnen gewoon in hun woning blijven wonen tijdens de aanpak!

Verduurzamen van 132 woningen in Leeuwarden. Klik op de foto voor meer informatie over dit project.
Verduurzamen van 132 woningen in Leeuwarden. Klik op de foto voor meer informatie over dit project.

Bewonerscommunicatie

Woningverbetering en verduurzamen heeft impact op bewoners. Vanaf het begin van het proces nemen wij de verantwoordelijkheid om bewoners en gebruikers van informatie te voorzien. Zo zijn er bijvoorbeeld bewonersavonden waar ze vragen kunnen stellen, krijgen ze een vaste contactpersoon en krijgen ze workshops om te oefenen met elektrisch koken. We kijken per project naar waar de behoefte ligt.

 

Techniek blijft belangrijk, maar de sociale uitdaging is net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Mensen krijgen als huurder van een sociale huurwoning te maken met verduurzaming waar ze zelf niet om hebben gevraagd en bij het kopen van een nieuwe woning komen de kopers steeds voor lastigere beslissingen te staan. Daarom bieden we naast innovatie en vakmanschap ook diensten aan op dit gebied. Zowel bij nieuwbouw als renovatieprojecten.

De bewonersconsulentes van Bouwgroep Dijkstra Draisma
De bewonersconsulentes van Bouwgroep Dijkstra Draisma
2