Buurblok

Nu beschikbaar: onze oplossing voor het woningtekort in de sociale en middenhuursector. Een circulair leaseconcept met wonen, energie, onderhoud en vervoer voor de bewoners. Hiermee wordt nieuwbouw toegankelijk, beheersbaar en betaalbaar. Het is onze oplossing voor het toenemende woningtekort. Dit woonconcept is uniek en wordt voor het eerst gerealiseerd in Nederland.

Lancering Buurblok

Samen met Wocozon lanceren wij het woonconcept Buurblok: wonen als dienst. Wonen, energie, vervoer en onderhoud komen samen, door onze Droogstapelwoningen te combineren met het energieconcept van Wocozon.

1024x574
Sleuteloverdracht

Op 21 mei 2022 werden de woningen officieel in gebruik genomen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn de sleutels overgedragen aan de huurders. Roland van der Klauw en Biense Dijkstra overhandigden namens Buurblok symbolisch een grote sleutel aan Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland, die vervolgens de huissleutels overhandigde aan de nieuwe bewoners. 

Woonconcept: Buurblok

Bouwgroep Dijkstra Draisma zet een stap naar de toekomst, dit met het nieuwe concept gezamenlijk met Wocozon. Het concept heet Buurblok.

 

Buurblok is een woonconcept met het doel: woningcorporaties helpen op een betaalbare manier haar woningambities te bereiken en haar huurders een comfortabele, gezonde woning bieden. Het is uniek en wordt voor het eerst gelanceerd in Nederland.

 

BGDD en Wocozon bieden met Buurblok een totaaloplossing voor de woningcorporaties en maakt nieuwbouw weer aantrekkelijk. Buurblok wil corporaties over de streep trekken om het voortouw te nemen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit wordt toegankelijk, beheersbaar en betaalbaar gemaakt met Buurblok.

 

Buurblok blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de woningen.

Waarom Buurblok

Voor woningcorporaties wordt het steeds lastiger om voor een betaalbare prijs, duurzame en kwalitatieve nieuwbouwwoningen te realiseren. Corporaties bezitten vaak veel woningen, wat de nodige verantwoordelijkheden, risico’s, onderhoud en kosten met zich meebrengen. Buurblok is in het leven geroepen om hiermee te helpen. Risico’s en verantwoordelijkheden worden gedeeld of zelfs helemaal weggehaald door middel van Buurblok. De onderhoud en de daarbij behorende kosten zijn inclusief in het woonconcept.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt al jaren (aan) Droogstapelwoningen. Kwaliteit en innovatie staan voorop. De Bouwgroep neemt een voortrekkersrol in de bouwwereld en heeft een belangrijk doel: het maken van duurzame gebouwen en leefbare omgevingen. Ontwikkelaars en corporaties moeten mee in de omslag richting het verduurzamen van woningbezit om de gestelde doelen voor 2050 te behalen. Met Buurblok wil Dijkstra Draisma dit samen met Wocozon toegankelijker, makkelijker en betaalbaarder maken. 

De woningen

Bouwgroep Dijkstra Draisma is verantwoordelijk voor de realisatie van de woningen. De woningcorporatie maakt door middel van de woningconfigurator een ontwerp en kiest daarbij voor koop of lease. De timmerfabriek in Dokkum bereidt alle elementen voor en op locatie wordt per dag een woning gerealiseerd. De woningen zijn;

  • Droogstapelwoningen van Dijkstra Draisma
  • Gasloos en nul-op-de-meter
  • Bieden volledig onderhoud

Alle woningen gerealiseerd door Buurblok zijn Nul-op-de-Meter; de woning wekt evenveel duurzame energie op, als dat wordt verbruikt door de bewoner. De installaties die hierbij nodig zijn kosten niets extra en zijn inclusief in het concept.

 

Service

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft een afdeling Service en Beheer. Er is een rechtstreeks Klant Contact Centrum (KCC) bereikbaar voor huurders en de woningcorporatie. Een medewerker van Dijkstra Draisma ontvangt de melding voor onderhoud of reparatie en een monteur komt het oplossen.

Voordelen van Buurblok

  • Betaalbaar
  • Duurzaam
  • Risico’s en verantwoordelijkheden worden gedeeld/weggehaald
  • Demontabele en circulaire woningen
  • Biedt mobiliteitsoplossing

Mobiliteit

Om de mobiliteit te verhogen voor de bewoners kijkt Buurblok Per wijk/straat naar de mobiliteitsoplossingen. In samenwerking met Onzeauto stellen wij verschillende mobiliteitsoplossingen beschikbaar. Denk hierbij aan een elektrische auto, scooter, fiets of bakfiets. Dit wordt afgestemd op onder andere de wens van de corporatie en huurder in combinatie met de locatie, ligging en aantallen. Bewoners kunnen de middelen via een reserveringssysteem gebruiken tegen een vergoeding.

Betaalbaarheid

Een forse investering door de woningcorporatie blijft bespaard door Buurblok. Maandelijks betaalt de corporatie een leasebedrag aan Buurblok. 

 

Het voordeel van dit leaseconcept is: het is betaalbaar, er is een gezonde marge mogelijk, er is geen startinvestering nodig en het onderhoud ligt volledig bij Buurblok. De financiële risico’s zijn beheersbaar gemaakt door Buurblok.