Aardbevings- bestendig bouwen

Onderzoek doen, testen en uitvoeren. Er is veel gekeken naar aardbevingsgebieden in het buitenland. Hoe pakken zij dat daar aan? Dijkstra Draisma is ervaren in het bouwen in ons aardbevingsgebied, want we moeten ons wapenen tegen bevingen.

Aardbevingsbestendig bouwen

Samen ontwikkelen in het aardbevingsgebied

In het aardbevingsgebied staan veel woningeigenaren voor een grote uitdaging als zij horen dat hun woning in aanmerking komt voor sloop- en nieuwbouw. De meeste mensen zijn nog nooit opdrachtgever geweest voor het bouwen van een nieuwe woning. Er is veel nieuwe informatie en er moeten keuzes worden gemaakt. Vaak gaat het om rijwoningen of twee-onder-een-kap woningen. Dan is goed overleg met de buren ook erg belangrijk. Daarom hebben wij een ervaren team in het aardbevingsgebied dat samen met woningeigenaren plannen ontwikkelt. Woningeigenaren hebben een actieve rol en staan centraal in het project. Wij adviseren en ondersteunen waar nodig.

 

Door eerlijk en duidelijk te communiceren, zorgen we voor een succesvolle samenwerking. We geven duidelijkheid in de stappen die gaan komen. We maken voor iedere eigenaar een ontwerp op maat. De bewoners hebben een vast aanspreekpunt, waardoor onze afdeling bewonerscommunicatie. Een onmisbare rol speelt in deze projecten.

Communicatie als belangrijke schakel

Geertje Stoker was betrokken bij het project Opwierde-Zuid vanuit de afdeling bewonerscommunicatie. “Vlak na de gunning organiseerden we een informatiebijeenkomst en begonnen we met huisbezoeken. Het verhuisplan was een flinke puzzel.” Zelf was Stoker aanspreekpunt voor de bewoners van de 69 koopwoningen. “We inventariseerden waarin de eigenaren hadden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld een dakkapel of een keuken. Het was een heel intensief traject, door de grote keuzevrijheid die bewoners hadden op vele onderdelen in de woningen, zoals keuken en sanitair. “Aan het begin kregen bewoners een stappenplan. Vervolgens konden ze gedoseerd keuzes maken. Er was tijd om even na te denken.” Niet alles was mogelijk, de woningen moesten ook aardbevingsbestendig worden: “Een grote pui kan dan niet. Maar als je dat uitlegt, is er begrip. Mensen willen zelf ook veilig wonen.” Er was intensief en goed contact met de bewoners. “Mensen kozen niet zelf voor de sloop van hun woning, dat overkwam ze. Daardoor wachtten veel mensen in het begin ook wat af. Maar zodra de sloop begon, werd het concreet en ging de knop om naar het positieve: we krijgen een nieuw huis.”

Geertje Stoker, Bewonersconsulente
Geertje Stoker, Bewonersconsulente

Bekijk een aantal van onze aardbevingsbestendige projecten

233 aardbevingsbestendige woningen in Appingedam.
233 aardbevingsbestendige woningen in Appingedam.
Design & Build 136 appartementen Antillenstraat Groningen.
Design & Build 136 appartementen Antillenstraat Groningen.
Aardbevingsbestendig ouderencomplex met 58 woningen voor ZINN zorg in Hoogezand.
Aardbevingsbestendig ouderencomplex met 58 woningen voor ZINN zorg in Hoogezand.
Aardbevingsbestendig en gasloos kindcentrum in Ten Boer.
Aardbevingsbestendig en gasloos kindcentrum in Ten Boer.

AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN

Als gevolg van aardbevingen n.a.v. gaswinning in het Groninger-veld ontstond een grote behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen. Op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen namens het ministerie van Economische zaken heeft NEN, samen met betrokken experts, de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 in november 2018 herzien gepubliceerd.

NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

In november 2018 is NPR 9998:2018 voor aardbevingsbestendige constructies gepubliceerd. NPR 9998 geeft richtlijnen om voor de volgende situaties te beoordelen of:

  • te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn;
  • bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn;
  • bestaande gebouwen na versterken voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Het toepassingsgebied van deze NPR is beperkt tot Noord-Oost Nederland voor zover daar geïnduceerde aardbevingen als gevolg van gaswinning in het Groninger gasveld optreden. Met de publicatie van NPR 9998:2018 is NPR 9998:2017 Ontw. herzien op basis van de laatste stand der techniek. Sinds de vorige publicatie van de NPR in 2017 is er meer bekend over:

  • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de grond;
  • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
  • vallende objecten;
  • berekeningsmethoden.

BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA EN AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN

Wij hebben inmiddels ervaring met de bouw van zowel aardbevingsbestendige woningen als utiliteitsbouwen. Al sinds 2014 werken wij aan bouwwerken in de aardbevingsregio waarbij we de NPR 9998 richtlijn toepassen. Dit doen we bij meerdere projecten, waaronder ook de bouw van de nieuwe aardbevingsbestendige woontoren in Selwerd en het nieuwe datacenter d'ROOT op de Zernike Campus.

Wapenen tegen bevingen

Waar vroeger het Selwerderdiepje stroomde en een stuk recenter Huize Patrimonium stond, is nu de Beukenhorst verrezen. Een seniorentoren in de Groningerwijk Selwerd, met vijftien verdiepingen en zestig appartementen. In opdracht van Christelijke Woonstichting Patrimonium bouwden wij een aardbevingsbestendig én gasloze woontoren.

 

Aardbevingsbestendige woontoren met zestig appartementen in de Groninger wijk Selwerd.
Aardbevingsbestendige woontoren met zestig appartementen in de Groninger wijk Selwerd.

DATACENTER D'ROOT, GRONINGEN

In Groningen staat het eerste aardbevingsbestendige datacenter van Nederland. Voor Bytesnet realiseerden we het nieuwe datacenter d'ROOT op de Zernike Campus.

"Een loods vol servers en techniek moet natuurlijk tegen heel wat stootjes kunnen. Het resultaat: het eerste aardbevingsbestendige datacenter van Nederland!"

Heerke Osinga, Projectleider

Meer informatie over aardbevingsbestendig bouwen?