Een gebouw moet stevig staan

DAARVOOR STEKEN WE ONZE HANDEN UIT DE MOUWEN

Aardbevingsbestendig bouwen

AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN

Als gevolg van aardbevingen n.a.v. gaswinning in het Groninger-veld ontstond een grote behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen. Op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen namens het ministerie van Economische zaken heeft NEN, samen met betrokken experts, de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 in november 2018 herzien gepubliceerd.

NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan.

In november 2018 is NPR 9998:2018 voor aardbevingsbestendige constructies gepubliceerd. NPR 9998 geeft richtlijnen om voor de volgende situaties te beoordelen of:

  • te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn;
  • bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn;
  • bestaande gebouwen na versterken voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Het toepassingsgebied van deze NPR is beperkt tot Noord-Oost Nederland voor zover daar geïnduceerde aardbevingen als gevolg van gaswinning in het Groninger gasveld optreden. Met de publicatie van NPR 9998:2018 is NPR 9998:2017 Ontw. herzien op basis van de laatste stand der techniek. Sinds de vorige publicatie van de NPR in 2017 is er meer bekend over:

  • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de grond;
  • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
  • vallende objecten;
  • berekeningsmethoden.

BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA EN AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN

Wij hebben inmiddels ervaring met de bouw van zowel aardbevingsbestendige woningen als utiliteitsbouwen. Al sinds 2014 werken wij aan bouwwerken in de aardbevingsregio waarbij we de NPR 9998 richtlijn toepassen. Dit doen we bij meerdere projecten, waaronder ook de bouw van de nieuwe aardbevingsbestendige woontoren in Selwerd en het nieuwe datacenter d'ROOT op de Zernike Campus.

SELWERD

WOONTOREN DE BEUKENHORST, SELWERD

In opdracht van Christelijke Woningstichting Patrimonium bouwen we in een woontoren met 16 verdiepingen, in de Groninger wijk Selwerd. De corporatie is zeer maatschappelijk betrokken en wil hun toekomstige bewoners een veilig plek bieden. De woontoren - met daarin 60 appartementen - is gasloos en aardbevingsbestendig.

DATACENTER D'ROOT, GRONINGEN

In Groningen staat het eerste aardbevingsbestendige datacenter van Nederland! Voor Bytesnet realiseerden we het nieuwe datacenter d'ROOT op de Zernike Campus.

DATACENTER BYTESNET

"Een loods vol servers en techniek moet natuurlijk tegen heel wat stootjes kunnen. Het resultaat: het eerste aardbevingsbestendige datacenter van Nederland!"

Heerke Osinga, Projectleider