luchtkwaliteit

Al een geruime tijd houdt Bouwgroep Dijkstra Draisma haar bezig met de luchtkwaliteit in gebouwen. Dit moet ook wel, het aanpassen en verduurzamen van woningen of gebouwen heeft namelijk invloed op de luchtcirculatie en de luchtsamenstelling in een gebouw.

 

Om meer inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in gebouwen focussen we ons op de samenstelling van allerlei stoffen in de lucht. Dit doen we door het te meten met luchtkwaliteitsmeters.

Luchtkwaliteit

Waarom is luchtkwaliteit zo belangrijk?

Door de COVID-19-epidemie is er een nieuwe discussie op gang gekomen, namelijk over ventilatie. Dit is een logische discussie omdat de mens zich gemiddeld 80% van de tijd in gesloten ruimtes bevindt. De kwaliteit van lucht heeft een directe invloed op de gezondheid van de mens.

 

Door het meten van de luchtkwaliteit kunnen we beter analyseren waar bepaalde onderdelen van lucht of luchtverontreinigingen vandaan komen. De kwaliteit van de lucht word aan de hand van bepaalde parameters beoordeeld. Deze parameters zijn bijvoorbeeld: temperatuur en luchtvochtigheid, maar ook het fijnstofgehalte in verschillende gradaties, het CO2-gehalte en vluchtige organische stoffen (VOC’s). 

 

Het doel van deze metingen is het creëren van een zo optimaal en gezond mogelijke luchtkwaliteit in onze gebouwen. Met deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld beter beoordelen welke mate van ventilatie benodigd is om dit te realiseren.

Bouwgroep Dijkstra Draisma verdiept zich in luchtkwaliteit

We hebben tientallen luchtmeters in diverse woningen hangen. In één woning meten we zelfs elke ruimte op 7 verschillende parameters. Het levenspatroon van bewoners is sterk terug te zien in het gedrag van de gemeten luchtkwaliteit. Hier ligt een belangrijke koppeling.

 

We focussen ons op twee technologiesporen, namelijk ‘verdunnen’ (ventileren) en reinigen (filteren, ioniseren, etc.). Hiermee verbeteren we onze producten.

 

Luchtmeter
Biense Dijkstra en Sigrid Hoekstra (WoonFriesland) voor de drie jaren '70 rijtjeswoningen van het DreamHûs in Delft. Hier vinden verschillende testen plaats om de gebouwde omgeving te verduurzamen.
Biense Dijkstra en Sigrid Hoekstra (WoonFriesland) voor de drie jaren '70 rijtjeswoningen van het DreamHûs in Delft. Hier vinden verschillende testen plaats om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Testen in het 'DreamHûs'

Ons uiteindelijke doel is een intuïtieve woning te ontwikkelen, die stuurt op de aanwezige personen. De woning creëert het meest optimale binnenklimaat en een schone binnenlucht.

 

De komende maanden gaan we hiermee verder en worden ook de woningen van “het Dreamhûs” in Delft voorzien van meters. Dit alles om onze woningen en gebouwen nog slimmer een gezonder te maken.

 

Het Dreamhûs is een project met meerdere initiatiefnemers. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft in 2019 drie jaren '70 woningen gebouwd waarbij onbeperkt nieuwe innovaties getest kunnen worden welke de bouw verduurzamen. De woningen zijn bewoond, zo kan goed worden gemonitord wat de resultaten zijn.