luchtkwaliteit

De gemiddelde mens zit zo'n 85% van de tijd binnen. Is dat gezond? Dat hangt af van de luchtkwaliteit. Als innovatieve bouwer houden we ons niet alleen bezig met het bouwen van nieuwe gebouwen, maar vooral ook de luchtkwaliteit binnen in die gebouwen. Kortom: de gezondheid van gebouwen.

Luchtkwaliteit in gebouwen

Is buitenlucht schone lucht?

Luchtkwaliteit in gebouwen

Gebouwen worden steeds energiezuiniger, duurzamer en circulairder. Oftewel, de gebouwen zijn tegenwoordig erg goed geïsoleerd en bevatten geen naden en kieren. De basis voor goede luchtkwaliteit is in de bouw beperkt vastgelegd. In de geldende regelgeving wordt gesproken over het verversen van binnenlucht door buitenlucht, zonder dat er harde eisen aan zitten. De achterliggende gedachte hierbij is: wanneer de lucht in een gebouw voldoende wordt ververst, heeft deze een goede luchtkwaliteit. Maar is buitenlucht wel schone lucht?

 

Lucht bestaat uit verschillende gassen, deeltjes en micro-organismen of pathogenen. We spreken van luchtverontreiniging wanneer een verhoogd niveau van een gas in de lucht ten opzichte van de standaard concentratie zit.  

De gezondheid van gebouwen

Een persoon ademt 360 tot 450 liter lucht per uur uit. Dit komt overeen met 4000 m3 uitgeademde lucht per jaar. Een gemiddelde woning omvat 500 m3. Oftewel: een persoon ademt jaarlijks acht keer het volume van zijn woning in en uit. De kwaliteit van deze in- en uitgeademde lucht heeft een directe invloed op de gezondheid van een mens. Zodra de kwaliteit onvoldoende is, ontstaan mogelijke klachten als allergieën, last van luchtwegen of ziektes. 

Vragen over luchtkwaliteit?

Onderzoek naar luchtkwaliteit

We zijn volop bezig met het testen van de luchtkwaliteit van verschillende regio's en verschillende woningen. Op de kaart rechts is te zien hoeveel parameters per plaats zijn bevestigd. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in verschillende gebouwen en het levenspatroon van bewoners. 

 

Om tot een betere luchtkwaliteit te komen hebben we onszelf drie spelregels opgelegd:

Aantal luchtmeters (van BGDD) in Nederland
Aantal luchtmeters (van BGDD) in Nederland
1. Voorkomen van luchtverontreiniging   - 1

1. Voorkomen van luchtverontreiniging

Het voorkomen van luchtverontreiniging staat altijd op één. Zo kun je gebruik maken van materialen met een zo klein mogelijke kans op luchtvervuiling. Daarnaast speelt het gedrag van de bewoners een belangrijke rol, denk aan het buiten oproken van een sigaret. 

2. Toepassen van goede luchtbeheerders  - 1

2. Toepassen van goede luchtbeheerders

De tweede stap is het toepassen van (nieuwe) technologieën of systemen om de luchtkwaliteit goed binnen de normen te houden. Het beheersen van de kwaliteit van lucht gaat veelal gepaard met technologie gekoppeld aan een juiste toepassing. Het ontwerpen, beheren en onderhouden van luchtbeheersers is van groot belang. 

3. Luchtverontreiniging onder grenswaarden krijgen en houden  - 1

3. Luchtverontreiniging onder grenswaarden krijgen en houden

Vindt er alsnog luchtverontreiniging plaats, dan is het van belang om deze onder de grenswaarde te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld met een boostfunctie op de luchtbeheersingstechnologie of additionele technologie die als pieksysteem aangezet kan worden. 

Testen in het 'DreamHûs'

Ons uiteindelijke doel is om een intuïtieve woning te ontwikkelen, die stuurt op de aanwezige personen. De woning creëert het meest optimale binnenklimaat en een schone binnenlucht.

 

Het Dreamhûs in Delft is een testlocatie dat we in samenwerking met WoonFriesland, The Green Village en de Bewonersraad Friesland hebben opgezet. Het doel van Dreamhûs is om door het testen van nieuwe innovaties woningen en gebouwen slimmer en gezonder te maken. Deze jaren '70 woningen zijn bewoond en zijn daarom een perfecte locatie om te experimenteren met de luchtkwaliteit. 

Biense Dijkstra (Directie Bouwgroep Dijkstra Draisma) en Sigrid Hoekstra (WoonFriesland)
Biense Dijkstra (Directie Bouwgroep Dijkstra Draisma) en Sigrid Hoekstra (WoonFriesland)

Frisse Scholen

We spreken van een Frisse School wanneer het schoolgebouw over een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu bezit als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Bij deze aanpak spreken we over verschillende klassen, A-B,C. Klasse C is 'acceptabel', B is 'goed' en A is 'zeer goed'. Om de luchtkwaliteit op voldoende niveau te brengen ligt de focus hoofdzakelijk op ventilatie en extra inbrengen van schone lucht.   

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft al meerdere Frisse Scholen gebouwd. Kindcentrum Ten Boer is daar een voorbeeld van. 

Meer informatie over luchtkwaliteit?