luchtkwaliteit

De gemiddelde mens zit zo'n 85% van de tijd binnen. Is dat gezond? Dat hangt af van de luchtkwaliteit. Als innovatieve bouwer houden we ons niet alleen bezig met het bouwen van nieuwe gebouwen, maar vooral ook de luchtkwaliteit binnen in die gebouwen. Kortom: de gezondheid van gebouwen.

Luchtkwaliteit in gebouwen

Is buiten lucht schone lucht?

Luchtkwaliteit in gebouwen

Gebouwen worden steeds energiezuiniger, duurzamer en circulairder. Oftewel, de gebouwen zijn tegenwoordig erg goed geïsoleerd en bevatten geen naden en kieren. De basis voor goede luchtkwaliteit is in de bouw beperkt vastgelegd. In de geldende regelgeving wordt gesproken over het verversen van binnenlucht door buitenlucht, zonder dat er harde eisen aan zitten. De achterliggende gedachte hierbij is: wanneer de lucht in een gebouw voldoende wordt ververst, heeft deze een goede luchtkwaliteit. Maar is buitenlucht wel schone lucht?

 

Lucht bestaat uit verschillende gassen, deeltjes en micro-organismen of pathogenen. We spreken van luchtverontreiniging wanneer een verhoogd niveau van een gas in de lucht ten opzichte van de standaard concentratie zit.  

De gezondheid van gebouwen

Een persoon ademt 360 tot 450 liter lucht per uur uit. Dit komt overeen met 4000 m3 uitgeademde lucht per jaar. Een gemiddelde woning omvat 500 M3. Oftewel: een persoon ademt jaarlijks acht keer het volume van zijn woning in en uit. De kwaliteit van deze in- en uitgeademde lucht heeft een directe invloed op de gezondheid van een mens. Zodra de kwaliteit onvoldoende is, ontstaan mogelijke klachten als allergieën, last van luchtwegen of ziektes. 

Vragen over luchtkwaliteit?

BGDD

Onderzoek naar luchtkwaliteit

We hebben zo'n vijftig luchtmeters in diverse soorten woningen hangen. In één van deze woningen meten we elke ruimte op 7 verschillende parameters. Het levenspatroon van bewoners is sterk terug te zien in het gedrag van de gemeten luchtkwaliteit. Het doel is om inzicht te creëren in de kwaliteit van lucht in woningen en kantoren. 

Testen in het 'DreamHûs'

Ons uiteindelijke doel is een intuïtieve woning te ontwikkelen, die stuurt op de aanwezige personen. De woning creëert het meest optimale binnenklimaat en een schone binnenlucht.

 

De komende maanden gaan we hiermee verder en worden ook de woningen van “het Dreamhûs” in Delft voorzien van meters. Dit alles om onze woningen en gebouwen nog slimmer een gezonder te maken.

 

Het Dreamhûs is een project met meerdere initiatiefnemers. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft in 2019 drie jaren '70 woningen gebouwd waarbij onbeperkt nieuwe innovaties getest kunnen worden welke de bouw verduurzamen. De woningen zijn bewoond, zo kan goed worden gemonitord wat de resultaten zijn.

Biense Dijkstra en Sigrid Hoekstra (WoonFriesland) voor de drie jaren '70 rijtjeswoningen van het DreamHûs in Delft. Hier vinden verschillende testen plaats om de gebouwde omgeving te verduurzamen.
Biense Dijkstra en Sigrid Hoekstra (WoonFriesland) voor de drie jaren '70 rijtjeswoningen van het DreamHûs in Delft. Hier vinden verschillende testen plaats om de gebouwde omgeving te verduurzamen.