Gezond en comfortabel wonen

De gemiddelde mens zit zo'n 85% van de tijd binnen. Is dat gezond? Dat hangt af van de luchtkwaliteit. Als innovatieve bouwer houden we ons niet alleen bezig met het bouwen van nieuwe gebouwen, maar vooral het comfort van die gebouwen. We meten, monitoren en testen continu innovaties om het wooncomfort van de eindgebruiker te vergroten.

1. Voorkeur Bewoners Appingedam Nieuwbouw By IMAZZO 3

Luchtkwaliteit in gebouwen

Gebouwen worden steeds energiezuiniger, duurzamer en circulairder. Oftewel, de gebouwen zijn tegenwoordig erg goed geïsoleerd en bevatten geen naden en kieren. De basis voor goede luchtkwaliteit is in de bouw beperkt vastgelegd. In de geldende regelgeving wordt gesproken over het verversen van binnenlucht door buitenlucht, zonder dat er harde eisen aan zitten. De achterliggende gedachte hierbij is: wanneer de lucht in een gebouw voldoende wordt ververst, heeft deze een goede luchtkwaliteit. Maar is buitenlucht wel schone lucht?

 

Lucht bestaat uit verschillende gassen, deeltjes en micro-organismen of pathogenen. We spreken van luchtverontreiniging wanneer een verhoogd niveau van een gas in de lucht ten opzichte van de standaard concentratie zit.  

De gezondheid van gebouwen

Een persoon ademt 360 tot 450 liter lucht per uur uit. Dit komt overeen met 4000 m3 uitgeademde lucht per jaar. Een gemiddelde woning omvat 500 m3. Oftewel: een persoon ademt jaarlijks acht keer het volume van zijn woning in en uit. De kwaliteit van deze in- en uitgeademde lucht heeft een directe invloed op de gezondheid van een mens. Zodra de kwaliteit onvoldoende is, ontstaan mogelijke klachten als allergieën, last van luchtwegen of ziektes. 

Vragen over luchtkwaliteit?

Onderzoek naar luchtkwaliteit

We zijn volop bezig met het testen van de luchtkwaliteit van verschillende regio's en verschillende woningen. Op de kaart rechts is te zien hoeveel parameters per plaats zijn bevestigd. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in verschillende gebouwen en het levenspatroon van bewoners. 

 

Om tot een betere luchtkwaliteit te komen hebben we onszelf drie spelregels opgelegd:

  1. Voorkomen van luchtverontreiniging
  2. Toepassen van goede luchtbeheerders
  3. Luchtverontreiniging onder de grenswaarden krijgen en houden
Aantal luchtmeters (van BGDD) in Nederland
Aantal luchtmeters (van BGDD) in Nederland

Testen in het 'DreamHûs'

Ons uiteindelijke doel is om een intuïtieve woning te ontwikkelen, die stuurt op de aanwezige personen. De woning creëert het meest optimale binnenklimaat en een schone binnenlucht.

 

Het Dreamhûs in Delft is een testlocatie dat we in samenwerking met WoonFriesland, The Green Village en de Bewonersraad Friesland hebben opgezet. Het doel van Dreamhûs is om door het testen van nieuwe innovaties woningen en gebouwen slimmer en gezonder te maken. Deze jaren '70 woningen zijn bewoond en zijn daarom een perfecte locatie om te experimenteren met de luchtkwaliteit. 

Biense Dijkstra (Directie Bouwgroep Dijkstra Draisma) en Sigrid Hoekstra (WoonFriesland)
Biense Dijkstra (Directie Bouwgroep Dijkstra Draisma) en Sigrid Hoekstra (WoonFriesland)

Frisse Scholen

We spreken van een Frisse School wanneer het schoolgebouw over een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu bezit als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Bij deze aanpak spreken we over verschillende klassen, A-B,C. Klasse C is 'acceptabel', B is 'goed' en A is 'zeer goed'. Om de luchtkwaliteit op voldoende niveau te brengen ligt de focus hoofdzakelijk op ventilatie en extra inbrengen van schone lucht.   

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft al meerdere Frisse Scholen gebouwd. Kindcentrum Ten Boer is daar een voorbeeld van. 

Meer weten over een van onze innovaties?

Duurzaam wooncomfort: Lof voor Lisdodde!

Een goed geïsoleerde woning is de basis in de energietransitie. Een goede isolatie zorgt voor lage energielasten en comfortabel wonen. Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt samen met lokale partners aan de ontwikkeling van het circulaire isolatiemateriaal 'lisdodde'. 

 

Wat is lisdodde?

Lisdodde staat ook wel bekend als de 'rietsigaar', die vaak langs de waterkant groeit en lengtes tot wel 2,5 meter aanneemt. De plant heeft een isolerende werking door het patroon in de binnenkant van de steel.

 

Hoe wordt lisdodde gebruikt?

Bouwgroep Dijkstra Draisma gebruikt lisdodde als vervanger van fossiel isolatiemateriaal. Jarenlang is het bouwmateriaal getest in klimaatkamers, waar buitentemperaturen van allerlei omstandigheden nagebootst worden. Lokaal wordt de lisdodde verbouwd en in 2022 zal de eerste oogst op grote schaal gebruikt worden. Zo draagt ook deze innovatie bij aan de circulaire economie.

 

Lof voor Lisdodde!