collectieve warmtesystemen

Dijkstra Draisma bouwt niet alleen, maar levert en onderhoudt ook collectieve energievoorzieningen op wijkniveau.

 

Duurzaam bouwen is duurzaam omgaan met energie. Omdat we woningen en utiliteitsgebouwen al goed isoleren, richten we ons ook vooral op de energiebronnen.

Collectieve warmtesystemen

GEOTHERMIE EN AARDWARMTE

Duurzaam bouwen is duurzaam omgaan met energie. Omdat we woningen en utiliteitsgebouwen al goed isoleren, richten we ons ook vooral op de energiebronnen. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, biedt als energiebron enorm veel perspectief voor een duurzame toekomst. Wij investeren daarom ook in aardwarmte en richten ons hiermee op de plekken waar grote afnemers zijn geconcentreerd. Grote afnemers zijn scholen, ziekenhuizen, stadions en woonwijken bijvoorbeeld. Deze vind je in Friesland vooral in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen.

 

Veel mensen weten dat de kern van de aarde erg heet is. Dus hoe dieper je graaft, hoe warmer het wordt. Dit geldt ook voor het water dat zich in de aarde bevindt. Wij lopen voorop naar een gasloze en fossielvrije toekomst, waarin we gebruik maken van schone en duurzame energie. Op een diepte van ruim twee kilometer ligt in de ondergrond warm water opgeslagen. De energie die is opgeslagen in dit warme water wordt geothermie of aardwarmte genoemd. Aardwarmte is niet nieuw. Op meer dan 15 plekken in Nederland wordt al jarenlang gebruik gemaakt van aardwarmte en in Parijs werken ze zelfs al sinds 1969 met aardwarmte.

WAT VINDT DIJKSTRA DRAISMA VAN GEOTHERMIE EN AARDWARMTE?

In geothermie zien wij een schone, duurzame en circulaire energiebron. Het warme water kan worden opgepompt en de energie (warmte) kan via een warmtewisselaar worden afgegeven aan een warmtenet. Na de warmtewisselaar wordt het water vervolgens weer teruggepompt naar de aardwarmtebron. Hierdoor blijft het waterpeil in de ondergrond dus gelijk, er wordt geen volume onttrokken aan de bodem. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van aardwarmte geen gevolgen heeft voor de bodem, in tegenstelling tot het gebruik van gas. Afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onderzoek naar de beste locaties en in de precieze gevolgen van geothermie.Nadat we de energie (warmte) uit het water hebben gehaald, pompen we het afgekoelde water terug de aarde in. Het waterpeil in de aarde blijft zo gelijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gas, wordt er dus geen volume aan de bodem onttrokken.

Meer weten over Geothermie en Aardwarmte?

Kleine collectieve systemen

Bouwgroep Dijkstra Draisma ontwikkelt kleine collectieve systemen. Bij deze systemen wordt op één locatie duurzame warmte opgewekt door middel van warmtepompen. Deze warmte wordt via een lokaal warmtenet geleverd aan de woningen.