GEOTHERMIE EN AARDWARMTE

DAAR GRAVEN WE DIEP VOOR

Geothermie en aardwarmte

GEOTHERMIE EN AARDWARMTE

Duurzaam bouwen is duurzaam omgaan met energie. Omdat we woningen en utiliteitsgebouwen al goed isoleren, richten we ons ook vooral op de energiebronnen. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, biedt als energiebron enorm veel perspectief voor een duurzame toekomst. Wij investeren daarom ook in aardwarmte en richten ons hiermee op de plekken waar grote afnemers zijn geconcentreerd. Grote afnemers zijn scholen, ziekenhuizen, stadions en woonwijken bijvoorbeeld. Deze vind je in Friesland vooral in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen.

Veel mensen weten dat de kern van de aarde erg heet is. Dus hoe dieper je graaft, hoe warmer het wordt. Dit geldt ook voor het water dat zich in de aarde bevindt. Wij lopen voorop naar een gasloze en fossielvrije toekomst, waarin we gebruik maken van schone en duurzame energie. Op een diepte van ruim twee kilometer ligt in de ondergrond warm water opgeslagen. De energie die is opgeslagen in dit warme water wordt geothermie of aardwarmte genoemd. Aardwarmte is niet nieuw. Op meer dan 15 plekken in Nederland wordt al jarenlang gebruik gemaakt van aardwarmte en in Parijs werken ze zelfs al sinds 1969 met aardwarmte.

GEOTHERMIE EN AARDWARMTE BIJ BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA

In geothermie zien wij een schone, duurzame en circulaire energiebron. Het warme water kan worden opgepompt en de energie (warmte) kan via een warmtewisselaar worden afgegeven aan een warmtenet. Na de warmtewisselaar wordt het water vervolgens weer teruggepompt naar de aardwarmtebron. Hierdoor blijft het waterpeil in de ondergrond dus gelijk, er wordt geen volume onttrokken aan de bodem. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van aardwarmte geen gevolgen heeft voor de bodem, in tegenstelling tot het gebruik van gas. Afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onderzoek naar de beste locaties en in de precieze gevolgen van geothermie.

Nadat we de energie (warmte) uit het water hebben gehaald, pompen we het afgekoelde water terug de aarde in. Het waterpeil in de aarde blijft zo gelijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gas, wordt er dus geen volume aan de bodem onttrokken.

Schematische weergave aardwarmte locatie
Schematische weergave aardwarmte locatie

GEOTHERMIE EN AARDWARMTE

PROJECTEN

ELFSTEDENHAL, LEEUWARDEN

Wij zijn verantwoordelijk voor de energielevering, energiezuinigheid en het comfort in o.a. de Elfstedenhal te Leeuwarden. De geothermiebron in Leeuwarden biedt voldoende energie voor het ijsstadion, het voetbalstadion en 8.000 huishoudens. Deze duurzame vorm van energie is in opkomst in Nederland en wordt op steeds meer plekken toegepast. Ontwikkelingen zoals geothermie zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Met alleen zonnepanelen, biomassacentrales en windmolens redden we het niet.  

AARDWARMTE EN GEOTHERMIE BIJ BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA

RISICO'S

We kunnen ons voorstellen dat mensen ongerust worden wanneer ze horen dat we in de grond gaan boren. Vooral met de ervaring van gaswinning in Groningen in het achterhoofd roept het boren naar aardwarmte vragen op. Tijdens het onderzoek naar aardwarmte en geschikte locaties staat veiligheid altijd voorop. We juichen het dan ook alleen maar toe dat het Staatstoezicht op de Mijnen scherp toeziet op de risico’s. Daarom overleggen wij ook met hen over onze projecten met aardwarmte.

Jan Haakma

Jan Haakma

Meer weten over aardwarmte? Neem dan contact op met Jan Haakma, procesleider Duurzaamheid en Geothermie.