200 Nul op de meter woningen Balistraten, Leeuwarden

december 2017
juli 2022
In opdracht van:
Elkien
In samenwerking met:
Dorenbos Architekten

Herontwikkeling Oost-Indische wijk Leeuwarden, Elkien

In meerdere fasen is de Balistraat en omgeving in de Oost-Indische wijk in Leeuwarden aangepakt. Na de sloop van 225 woningen zijn op deze plek 200 nieuwe woningen gebouwd. De wijkvernieuwing bestond uit 116 grondgebonden woningen (fase 1 t/m 3) en 84 appartementen (fase 4 en 5). Naast de bouw van de woningen is ook de gehele openbare ruimte opnieuw aangelegd.

 

Wij vernieuwden de wijk in opdracht van woningcorporatie Elkien.

Droogstapelmethode

De woningen worden in zeer hoog tempo gerealiseerd met behulp van onze droogstapelbouwmethode. Bij deze nieuwe manier van bouwen worden alle onderdelen vooraf in de fabriek door robots geproduceerd. Vanaf de begane grondvloer wordt er één woning per dag casco (wind- en waterdicht) gerealiseerd. Hierna zijn we nog enkele dagen bezig met de afbouw.

Tijdlijn wijkvernieuwing

Insulindestraat Leeuwarden in juli 2021 - 1

Insulindestraat Leeuwarden in juli 2021

Over ongeveer twee weken is het zover, dan treden de nieuwe bewoners van de Insulindestraat Leeuwarden in hun nieuwe appartement. Om iedere bewoner de kans te geven om zich voor te bereiden op de verhuizing bieden wij hen vandaag, samen met Elkien, een kijkmoment aan.

 

Insulindestraat Leeuwarden in april 2021 - 1

Insulindestraat Leeuwarden in april 2021

Een prachtige overzichtsfoto uit de Leeuwarder Courant van 20 april. 

Insulindestraat Leeuwarden in maart 2021 - 1

Insulindestraat Leeuwarden in maart 2021

Het hoogste punt aan de Insulindestraat is bereikt. Dit vierden wij met heerlijk gebak op de bouw. Volgens planning leveren we de woningen van fase 4 en 5 van de wijkvernieuwing op rond de zomer van 2021.

Insulindestraat Leeuwarden in januari 2021 - 1
Insulindestraat Leeuwarden in januari 2021 - 2

Insulindestraat Leeuwarden in januari 2021

Insulindestraat Leeuwarden in oktober 2020 - 1
Insulindestraat Leeuwarden in oktober 2020 - 2

Insulindestraat Leeuwarden in oktober 2020

In oktober zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden aan de Insulindestraat, fase 4 en 5 van het herontwikkelingsplan.

 

Ondanks dat hiermee voor veel mensen een stukje Leeuwarder geschiedenis verloren gaat, gaan wij in de plaats weer 84 mooie, energiezuinige en toekomstbestendige appartementen terug te bouwen.

Balistraten Leeuwarden in april 2020  - 1
Balistraten Leeuwarden in april 2020  - 2

Balistraten Leeuwarden in april 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de laatste Droogstapelwoning, nr. 116, geplaatst. Precies volgens planning! Hiermee komen fasen een, twee en drie binnenkort tot een eind en kan er gestart worden met fase vier en vijf: de bouw van 84 appartementen.

Balistraten Leeuwarden in juni 2019 - 1

Balistraten Leeuwarden in juni 2019

Balistraten Leeuwarden in januari 2019 - 1

Balistraten Leeuwarden in januari 2019

Balistraten Leeuwarden in november 2018 - 1

Balistraten Leeuwarden in november 2018

Feestelijke afronding eerste fase
Feestelijke afronding eerste fase
1

FASE 1-2-3: 116 WONINGEN BALI- STRATEN E.O.

De eerste fase van de wijkvernieuwing van de Balistraten in Leeuwarden is donderdag 12 juli 2018 feestelijk afgerond. Bij de feestelijke opening was drievoudig Nederlands Kampioen Freestyle voetbal, Maarten van Luit, aanwezig. Speciaal voor aanwezige kinderen verzorgde hij een clinic.


De wijkvernieuwing van Balistraten fase een omvatte de sloop van 59 grondgebonden woningen, gebouwd in 1921, die niet meer voldeden aan de moderne eisen. Er zijn nu 45 energiezuinige woningen voor in de plaats gekomen. Van deze woningen zijn er 36 geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens en 9 gezinswoningen. Alle huurders, die tijdelijk in een wisselwoning hebben gewoond, keren terug in de wijk.

 

Vrijdag 27 maart 2020 is de laatste droogstapelwoning, nr. 116, geplaatst. Precies volgens planning! Hiermee komen fasen een, twee en drie tot een eind en kan er gestart worden met fase vier en vijf: de bouw van 84 appartementen aan de Insulindestraat.

Fase 4 en 5: 84 appartementen aan de Insulindestraat

De jaren 30 hoogbouw langs de zuidzijde van de Insulindestraat is vervangen door 84 moderne appartementen met lagere energielasten.

NUL OP DE METER

De woningen aan de Balistraat en omgeving zijn Nul op de meter en voorzien van een (rest)warmteaansluiting voor verwarming van de woning en de watervoorziening. De woningen hebben dus geen woning gebonden installatie. Wel worden er op iedere woning 12 tot 15 zonnepanelen geplaatst.

 

ENERGIE PRESTATIE VERGOEDING

Als compensatie voor de investering van de woningcorporatie in deze extra duurzame woningen, mag de corporatie een Energie Prestatie Vergoeding vragen van de huurders. Dit is voor beide partijen goed nieuws. De huurder krijgt een comfortabele en duurzame woning tegen niet of nauwelijks stijgende lasten en de woningcorporatie wordt 'beloond' voor de investering in duurzaam vastgoed.

Vergelijkbare projecten