Beheer

Onderwijs, zorg, horeca, woningbouw en overheid: sectoren die steeds vaker langdurige beheer- en onderhoudscontracten afsluiten met Bouwgroep Dijkstra Draisma. Om deze contractpartijen snel en goed van dienst te kunnen zijn, bestaat onze afdeling Service en Beheer.

Beheer en onderhoud

Meer informatie nodig?

Onderdelen vastgoedbeheer

  • Dagelijks onderhoud
  • 24/7 service
  • Planmatig onderhoud
  • Meer Jaren Onderhoud (MJO)
  • Beheer nul-op-de-meter-woningen

SAMENWERKING MET HABION

Habion biedt huisvesting voor ouderen. Verspreid over heel Nederland gaat het om circa 12.000 wooneenheden op ruim 120 locaties in 80 gemeentes. In 2018 koos Habion er voor om het technisch beheer extern onder te brengen. Assetmanager Barteline Smit: "Als regiecorporatie vinden we dat we deze taak het beste bij gespecialiseerde partijen kunnen onderbrengen. Hierdoor neemt onze efficiëntie toe en worden onze bewoners sneller en beter geholpen."

 

Sinds 1 januari 2020 heeft Habion het volledig technisch beheer onder gebracht bij vier co-partners, verdeeld per regio. Voor Noord-Nederland neemt Bouwgroep Dijkstra Draisma het beheer op zich. 

1024x574

Wij voeren onderhoud uit voor:

Afsluitdijk Wadden Center  - 1

Afsluitdijk Wadden Center

Voor het Afsluitdijk Wadden Center voeren we meerjarig onderhoud uit. Voorafgaand zijn de te verwachten onderhoudsactiviteiten ingeschat over de totale contractduur. Per bouw- of installatie element wordt bepaald wanneer welk onderhoud nodig is en wat de kosten van de onderhoudshandeling zijn. Dit meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt naar aanleiding van periodieke NEN 2767-inspecties geüpdatet.

Met behulp van gebrek-kenmerken, ernst, intensiteit en omvang wordt de conditie bepaald. Wij maken een overzichtelijk onderhoudsplan inclusief een indicatie van de bijbehorende onderhoudskosten per element.

Foto: Egbert de Boer

Elfstedenhal Leeuwarden  - 1

Elfstedenhal Leeuwarden

In juli 2015 is de Elfstedenhal in Leeuwarden opgeleverd. Naast een Energy Service Company (ESCo) heeft de Elfstedenhal ook een meerjarenonderhoudscontract (MJOP) voor 25 jaar nadien. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.

Onderhoud Habion Noord-Nederland  - 1

Onderhoud Habion Noord-Nederland

Sinds 1 januari 2020 verrichten wij voor woningcorporatie Habion het technisch beheer en onderhoud van alle woon- en zorgcomplexen in Noord-Nederland; in totaal meer dan 2.500 wooneenheden. Dit is een unieke aanpak, omdat de vier onderhoudsbedrijven niet alleen de werkzaamheden verrichten van de 24-uurs meldingen, maar ook het planmatige onderhoud, mutatieonderhoud en contractonderhoud. Ook hebben we samen een adviserende rol voor zaken als het meerjarenonderhoud en budgetten waarbij we rekening houden met de vastgoed-agenda, het onderhoudsbeleid en de duurzaamheidsambities van Habion. 

Snel schakelend team voor langdurig beheer

Onderwijs, zorg, horeca, woningbouw en overheid: sectoren die steeds vaker langdurige beheer- en onderhoudscontracten afsluiten met Bouwgroep Dijkstra Draisma. Om deze contractpartijen snel en goed te kunnen helpen, bestaat onze afdeling Service en Beheer. En dankzij INST beschikken we ook over kennis en expertise van installatietechniek. Samen bieden we complete diensten aan voor vastgoedbeheerders.

foto: René de Wit Fotografie
foto: René de Wit Fotografie

Dagelijks onderhoud

Onverwachte schade, storingen, reparatieverzoeken en andere vormen van dagelijks onderhoud kunnen gemeld worden via ons klantcontactcenter en online portal. In dit online portal kun je zowel de melding invoeren en daarna volgen wat de status is van je melding.

 

Dit geldt voor zowel bouwkundige als installatietechnische storingen. Wanneer nodig, gaan de timmerman en de installateur gezamenlijk op pad.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor spoedreparaties

PLANMATIG ONDERHOUD

Planmatig Onderhoud is het terugkerende onderhoud aan een gebouw ter voorkoming van achterstallig onderhoud. Dit onderhoud, om de kans op een storing te verkleinen, is uiteindelijk altijd voordeliger dan correctief onderhoud waarbij pas na een storing gewerkt wordt aan een oplossing.

Meerjaren onderhoudsplan

Voor Planmatig Onderhoud kan een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ingezet worden. Met een MJOP krijg je vooraf inzicht in de te verwachten onderhoudsactiviteiten aan een pand over bijvoorbeeld 1, 10 of 25 jaar, en de daarmee gemoeide kosten voor die periode. Een MJOP wordt door periodieke inspecties geüpdatet, uitgevoerd volgens NEN 2767. Met behulp van gebrek-kenmerken, de ernst, de intensiteit en de omvang wordt de conditie bepaald. Wij maken op eenvoudige en duidelijk wijze een onderhoudsplan inclusief een indicatie van de bijbehorende kosten per element.

Nul-op-de-meter woningen

Alle nul-op-de-meter-woningen die we bouwen, worden door de afdeling Service en Beheer beheerd conform een prestatiecontract. Monitoring op afstand kan met meters in de woningen, die doorgeven hoeveel energie er wordt gebruikt. Bij afwijkingen worden de installaties vanuit het kantoor gecontroleerd op storingen. Is dat zo en lukt digitaal verhelpen niet, dan gaat er een monteur op pad. Geen storing? Dan kijkt onze bewonersconsulent met de bewoners of door ander gebruik of een aanpassing in de installatie de vooraf gestelde energiebundel wel gehaald kan worden.