Onderhoud Habion Noord-Nederland

januari 2020
januari 2023
Noord-Nederland
In opdracht van:
Habion

Sinds 1 januari 2020 verrichten wij voor woningcorporatie Habion het technisch beheer en onderhoud van alle woon- en zorgcomplexen in Noord-Nederland; in totaal meer dan 2.500 wooneenheden. Om de klanttevredenheid van de bewoners te verhogen, heeft Habion het volledige technische beheer van haar locaties uitbesteed aan vier onderhoudsbedrijven met ieder een eigen regio.

 

Dit is een unieke aanpak, omdat de vier onderhoudsbedrijven niet alleen de werkzaamheden verrichten van de 24-uurs meldingen, maar ook het planmatige onderhoud, mutatieonderhoud en contractonderhoud. Ook hebben we samen een adviserende rol voor zaken als het meerjarenonderhoud en budgetten waarbij we rekening houden met de vastgoed-agenda, het onderhoudsbeleid en de duurzaamheidsambities van Habion. Deze aanpak leidt tot tal van voordelen, zoals kostenbesparingen, efficiëntie en korte lijnen. En dat komt ten goede aan de klanttevredenheid van de bewoners!

Optimaal vastgoedbeheer

Tussen de vier onderhoudsbedrijven en Habion wordt intensief samengewerkt. Kennis en expertise wordt gedeeld en gezamenlijk zijn processen ingericht. Er is op alle niveaus transparantie om aan de prestatieafspraken te kunnen voldoen: klanttevredenheid hoger dan een 8, budget = realisatie en dichtbij de klant.

 

Doordat we het onderhoud en de reparatieverzoeken monitoren kunnen we vroegtijdig problemen signaleren, deze kennis toepassen bij het preventieve en planmatige onderhoud en ons daarnaast goed houden aan de gemaakte afspraken. We kennen de gebouwen en zijn op de hoogte van bewonerswensen. Dit maakt dat we passend advies kunnen geven op locatieniveau. 

 

Klik hier om te kijken wat wij nog meer kunnen betekenen op het gebied van vastgoedbeheer.

24/7 contactcentrum

Voor reparatieverzoeken en bij storingen kunnen de bewoners rechtstreeks contact opnemen met de bouwgroep. Ons klantcontactcentrum staat 24/7 voor hen klaar. Door continue metingen van de bewonerstevredenheid kunnen we sturen op optimalisaties in de klantbeleving. En deze tevredenheid is met name toegenomen vanwege de korte lijnen en de terugkoppeling vanuit ons klantcontactcentrum.

Over Habion

Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen.

Het is de missie van Habion om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Extra aandacht hebben zij daarbij voor de kwetsbare ouderen.

 

Habion is een regiecorporatie. Dat wil zeggen dat taken zoals beheer en onderhoud sinds 1 januari 2020 door Habion zijn uitbesteed aan vier geselecteerde onderhoudsbedrijven. Voor Noord Nederland is Bouwgroep Dijkstra Draisma hiervoor geselecteerd.

Sinds 1 januari 2020 besteed Habion het onderhoud uit aan vier geselecteerde bedrijven. In juni 2020 werd daarom met Habion en de vier co-partners een overleg gepland. Hier werd, weliswaar op gepaste afstand, getoost op een goede samenwerking.

 

Je leest het volledige nieuwsbericht hier