Nieuwbouw

Nieuwbouw 12 woningen, Sint Annaparochie

maart 2015
oktober 2015
In opdracht van:
Wonen Noordwest Friesland
In samenwerking met:
VNL architecten, Grou

In Sint Annaparochie aan de Dirk Janszstraat zijn aan de oostzijde 12 huurwoningen gerealiseerd. 7 woningen zijn geschikt als gezinswoning en de overige 5 woningen zijn geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens en senioren. Om de sociale cohesie tussen ouderen en jongeren in de straat te versterken is er gekozen om de senioren- en gezinswoningen om en om te plaatsen. Er ontstaan eigenlijk twee rijen bebouwing, waarvan de westzijde grenzen aan een parkgebied en de woningen aan de oostzijde grenzen aan een kade. 

INZENDING BESTE GEBOUW VAN HET JAAR 2016

Voor de categorie leefbaarheid en sociale cohesie heeft architect VNL de nieuwbouw 12 huurwoningen in Sint Annaparochie ingezonden voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016. Het Friese Dorp bevindt zich in één van de krimpgebieden van Nederland, waar sociale cohesie tussen ouderen en jongeren een bijzonder vraagstuk vormt. Met de realisatie van deze bijzondere mix tussen gezins- en seniorenwoningen in de sociale huur, wordt ingespeeld op dit vraagstuk en getracht deze cohesie te versterken. 

Lees meer.