Nieuwbouw MFC Drachtstercompagnie

Op sportpark ‘het Trefpunt’ aan de Smidswei realiseerden wij de nieuwbouw van MFC Drachtstercompagnie. Het nieuwe multifunctioneel centrum is een plek waar onderwijs, sport en ontmoeting worden verenigd.

 

Om de leefbaarheid in het dorp te versterken is daarom gekozen voor een gezamenlijke voorziening, een multifunctioneel centrum. Naast basisschool functioneert het MFC daarom ook als dorpshuis en als clubgebouw van de sportverenigingen. Basisschool De Frissel biedt onderdak aan ca. 120 leerlingen.

MFC Drachtstercompagnie heeft een totale omvang van ca. 1600 m2 bvo.

Ontwerp en vormgeving

Met behulp van zonnepanelen en een lucht-warmtepomp is het nieuwe MFC bijna energie neutraal (BENG). Bijzonder aan het ontwerp is dat de zonnepanelen zijn verwerkt in de luifel.

 

Om het multifunctionele gebruik van het gebouw symbolisch te benadrukken heeft architect Foppe Hoekstra van architectenbureau Van Manen en Zwart het patroon van een vervlechtend touw terug laten komen in de gevel. Deze vervlechting is ook in het voortraject zichtbaar geweest; de inwoners van Drachtstercompagnie hebben namelijk de afgelopen jaren mee mogen denken en werken aan de plannen.

 

De basisschool heeft een plek aan de voorzijde van het gebouw, het dichtst bij het dorp. De gezamenlijke ruimtes hebben uitzicht op de sportvelden.

 

Voortgang van de bouw

December 2021 - 1
December 2021 - 2

December 2021

Op donderdag 23 december is het nieuwe MFC door projectleider Jelle Teun Terpstra opgeleverd. 

November 2021 - 1
November 2021 - 2
November 2021 - 3
November 2021 - 4

November 2021

Oktober 2021 - 1

Oktober 2021

September 2021 - 1
September 2021 - 2
September 2021 - 3

September 2021

Augustus 2021 - 1

Augustus 2021

Juli 2021 - 1
Juli 2021 - 2

Juli 2021

Juni 2021: start metselwerk en hoogste punt staalconstructie bereikt - 1
Juni 2021: start metselwerk en hoogste punt staalconstructie bereikt - 2
Juni 2021: start metselwerk en hoogste punt staalconstructie bereikt - 3

Juni 2021: start metselwerk en hoogste punt staalconstructie bereikt

Mei 2021: de fundering en begane-grondvloer wordt gelegd - 1
Mei 2021: de fundering en begane-grondvloer wordt gelegd - 2
Mei 2021: de fundering en begane-grondvloer wordt gelegd - 3

Mei 2021: de fundering en begane-grondvloer wordt gelegd

Start werkzaamheden MFC Drachtstercompagnie

8 april 2021

Donderdag 8 april zijn de eerste werkzaamheden in Drachtstercompagnie van start gegaan. De oplevering van het nieuwe MFC staat gepland voor het einde van dit jaar. Naar verwachting wordt nog voor de bouwvak 2021 het dak geplaatst. Het nieuwe multifunctionele centrum kan dan aan het begin van het schooljaar 2022-2023 in gebruik genomen worden.

 

Op de foto v.l.n.r.: Pieter Postma- bestuurslid Stichting it Trefpunt, Jelle Teun Terpstra (Bouwgroep Dijkstra Draisma), wethouder Felix van Beek, Bas van Loo (bestuurder Adenium), Evert Jan Siderius (directeur Sportbedrijf Drachten) en Foppe Hoekstra (architect VMEZ).

'Het MFC Drachtstercompagnie is een prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende partijen, met als resultaat een fantastisch ontwerp dat de kracht van het dorp uitstraalt. Vanuit alle kanten van het dorp heb ik het enthousiasme vernomen over de plannen, dat is echt terug te zien in het ontwerp. Drachtstercompagnie krijgt met het MFC een locatie waar onderwijs, sport en het dorpshuis een plek krijgen. Allemaal belangrijke functies die bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp.''

Wethouder Felix van Beek, Gemeente Smallingerland

Integraal (bouwteam)proces

MFC Drachtstercompagnie is in bouwteam gerealiseerd. Bouwgroep Dijkstra Draisma was vanaf het begin van de ontwerpfase betrokken bij het proces. De selectie van de aannemer en de architect verliep parallel. De ruimtebehoefte was groter dan het beschikbare budget, daarom koos de opdrachtgever voor deze samenwerkingsvorm.

 

Door zo vroeg in het proces de ‘koppen bij elkaar te steken’ wordt ook de uitvoeringskennis van de aannemer meegenomen. Dit heeft als voordeel dat het bestek compleet is en, in het geval van Drachtstercompagnie, ook binnen budget.

"Vanaf het begin mochten we meedenken over het ontwerp en het bouwsysteem. Door deze aanpak zijn we er gezamenlijk in geslaagd om een gebouw te ontwerpen dat past binnen budget en ook volledig tegemoet komt aan de ruimtebehoefte van de gebruikers."

Tjebbe de Jong, projectontwikkelaar bij BGDD