Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt in bouwteam aan MFC Drachtstercompagnie

Gepubliceerd op 27 januari 2021

Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt in bouwteam aan MFC Drachtstercompagnie

Op sportpark ‘het Trefpunt’ aan de Smidswei start Bouwgroep Dijkstra Draisma dit voorjaar met de nieuwbouw van MFC Drachtstercompagnie. Het nieuwe multifunctioneel centrum wordt een plek waar onderwijs, sport en ontmoeting worden verenigd.

Gezamenlijke voorziening

Sinds 2018 is er gewerkt aan de plannen voor het nieuwe onderkomen van basisschool De Frissel. Het huidige schoolgebouw en de sporthal zijn flink gedateerd en de voorzieningen in het dorp zijn versnipperd. Om de leefbaarheid in het dorp te versterken is daarom gekozen voor een gezamenlijke voorziening, een multifunctioneel centrum. Naast een basisschool zal het MFC daarom ook functioneren als dorpshuis en als clubgebouw van de sportverenigingen. Basisschool De Frissel biedt onderdak aan ca. 120 leerlingen. MFC Drachtstercompagnie heeft een totale omvang van ca. 1600 m2 bvo.

drone shot
gevel

Verbindende vormgeving

Met behulp van zonnepanelen en een lucht-warmtepomp wordt het nieuwe MFC bijna energie neutraal (BENG). Bijzonder aan het ontwerp is dat de zonnepanelen zijn verwerkt in de luifel. Om het multifunctionele gebruik van het gebouw symbolisch te benadrukken heeft architect Van Manen en Zwart het patroon van een vervlechtend touw terug laten komen in de gevel. Deze vervlechting is ook in het voortraject zichtbaar geweest; de inwoners van Drachtstercompagnie hebben namelijk de afgelopen jaren mee mogen denken en werken aan de plannen. Leuke anekdote uit de overleggen met de gebruikers was het moment dat de architect met dit voorstel kwam. De directeur van de school vertelde dat De Frissel ook letterlijk vlecht betekent.

 

De basisschool krijgt een plek aan de voorzijde van het gebouw, het dichtst bij het dorp. De gezamenlijke ruimtes hebben uitzicht op de sportvelden.

Integraal (bouwteam)proces

MFC Drachtstercompagnie wordt in bouwteam gerealiseerd. Bouwgroep Dijkstra Draisma was vanaf het begin van de ontwerpfase betrokken bij het proces. De selectie van de aannemer en de architect verliep parallel. De ruimtebehoefte was groter dan het beschikbare budget, daarom koos de opdrachtgever voor deze samenwerkingsvorm.

 

Door zo vroeg in het proces de ‘koppen bij elkaar te steken’ wordt ook de uitvoeringskennis van de aannemer meegenomen. Dit heeft als voordeel dat het bestek compleet is en, in het geval van Drachtstercompagnie, ook binnen budget.

veld

“Vanaf het begin mochten we meedenken over het ontwerp en het bouwsysteem. Door deze aanpak zijn we er gezamenlijk in geslaagd om een gebouw te ontwerpen die past binnen budget en ook volledig tegemoet komt aan de ruimtebehoefte van de gebruikers.” 

Aldus Tjebbe de Jong, projectontwikkelaar bij BGDD.

Start van de bouw

In april is de start van de bouw gepland. Begin 2022 kan het MFC dan in gebruik genomen worden.

Bekijk ook:

Nieuws Gepubliceerd op 25 februari 2021 Bouw gestart in Middelstum
Nieuws Gepubliceerd op 17 februari 2021 Opgeleverde woningen fase 1 in Opwierde-Zuid
Nieuws Gepubliceerd op 02 februari 2021 "Demissionaire daken" Cobouwblog Biense Dijkstra