Impressies: Wijbenga|Tromp architecten en adviseurs
Impressies: Wijbenga|Tromp architecten en adviseurs

Nieuwbouw IKC Middelsee, Leeuwarden

In het nieuwe stadsdeel Middelsee in Leeuwarden bouwen wij een nieuw IKC voor eigentijds onderwijs en kinderopvang in één gebouw. IKC Middelsee gaat onderdak bieden aan primair onderwijs van PCBO Leeuwarden e.o. en Sinne kinderopvang, voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Het gebouw zal in de toekomst huisvesting bieden aan circa. 350 leerlingen.

Eerste paal IKC Middelsee

1 juli 2022

Op vrijdag 1 juli is de eerste paal geslagen van het nieuwe IKC Middelsee. Dit vierden we!

 

Nathalie Kramers (wethouder van Onderwijs, gemeente Leeuwarden) nam plaats in de kraan om de eerste paal in de grond te heien. Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden heette iedereen welkom, Robert Sänger van Sinne Kinderopvang en Dirk Jan de Rouwe van Bouwgroep Dijkstra Draisma spraken de aanwezigen toe.

Middelsee, dé nieuwe wijk van Leeuwarden

Middelsee is dé nieuwe wijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal. In Middelsee worden in totaal 3200 woningen gebouwd. Er komen niet alleen woningen, maar ook overige voorzieningen, openbaar groen en infrastructuur. Een compleet nieuw stadsdeel met alles erop en eraan. IKC Middelsee wordt gerealiseerd in het zuiden van Leeuwarden, aan de Felling naast het bestaande Fries Landbouwmuseum.

 

Zie hiernaast de video van het ontwerp van Wijbenga|Tromp architecten.

1024x574

Circulaire ambities

Het gebouw wordt gasloos, voldoet aan de energie prestatienorm BENG met de wens naar ENG en de ambitie is er om een circulair gebouw te realiseren. In het gebouw worden zo veel mogelijk niet dragende binnenwanden toegepast, zodat het gebouw flexibel is gedurende de levensduur. Het gebouw is zo ontworpen (op het terrein) dat uitbreiding in de toekomst mogelijk is. Er is gekozen voor bouwmaterialen die circulair zijn. De materialen worden op zo'n manier gebruikt dat ze zoveel mogelijk demontabel zijn.

 

De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf mei 2022 en het project dient uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd te worden.

Contractondertekening IKC Middelsee

22 april 2022

Vandaag bevestigen Hans Greidanus (PCBO Leeuwarden eo) en Biense Dijkstra de samenwerking door het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst. Samen met Pranger-Rosier installaties gaan wij binnenkort van start met de bouw van het nieuwe IKC.

Vergelijkbare projecten