Eerste paal geslagen IKC Middelsee Leeuwarden

Gepubliceerd op 01 juli 2022

Eerste paal geslagen IKC Middelsee Leeuwarden

Vandaag is de eerste paal geslagen van het nieuwe IKC Middelsee in Leeuwarden. In het nieuwe stadsdeel Middelsee wordt gebouwd aan dit IKC voor eigentijds onderwijs en kinderopvang in één gebouw. Nathalie Kramers (wethouder van Onderwijs, gemeente Leeuwarden) nam plaats in de kraan om de eerste paal in de grond te heien. Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden heette iedereen welkom, Robert Sänger van Sinne Kinderopvang en Dirk Jan de Rouwe van Bouwgroep Dijkstra Draisma spraken de aanwezigen toe.

Impressie
Impressie

IKC Middelsee

IKC Middelsee is een integraal kindcentrum waar onderwijs en opvang samenkomen. Een plek waar kinderen van 0 tot 14 jaar de wereld leren ontdekken. Kinderen leren om als verantwoordelijke, zelfstandige en (positief) kritische wereldburgers, met kennis en vaardigheden, deel te nemen aan een maatschappij die constant in beweging is en steeds sneller verandert.

 

Actuele maatschappelijke thema’s krijgen hier al een invulling zoals vakantieplanning en dagarrangementen.  Veelvuldig samenwerking, op gebied van sport, cultuur en gezondheid, wordt gezocht met stakeholders. De professionals creëren een betekenisvolle omgeving waarin gezamenlijk spelen, leren, ontdekken en groeien in een veilige en stimulerende omgeving centraal staan. Samenwerking met ouders hierin is erg belangrijk. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Circulair

Het kindcentrum wordt gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma. De ambitie voor dit kindcentrum is – zoals voor de hele wijk Middelsee – circulair. In samenwerking met de Gemeente Leeuwarden en studenten van de Hogescholen in de stad is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Zo wordt straks het regenwater opgevangen in een waterbuffertank. Dit water wordt gebruikt voor het irrigatiesysteem naar de terreinbeplanting, de groene gevels en de dakkoeling. Daarnaast bouwen wij een ‘klimaatslimme muur’, deze groene gevel speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit en tegen fijnstof, CO2 opslag, hittestress en geluiddemping. Natuurlijk is het gebouw voorzien van de benodigde zonnepanelen die in het eigen energieverbruik moeten voorzien. Maar daarnaast worden ook 3 kleine windturbines geplaatst die nodige energie leveren voor de installaties en het duurzaam watergebruik.