Vernieuwbouw

Ichthus College, Kampen

februari 2023
april 2024
7400 m²
In opdracht van:
Stichting Ichthus College Kampen
In samenwerking met:
Studio Nuy van Noort

Vernieuwbouw Ichthus College, Kampen

Het bestaande Ichthus College in Kampen is compleet verbouwd en uitgebreid. Een deel van de huidige schoolgebouwen aan de Jan Ligthartstraat was verouderd en is opnieuw opgebouwd en gerevitaliseerd. De bestaande school werd ontmanteld tot op het casco van kolommen, balken, vloeren en muren. Dit deel is voorzien van een nieuw dak en gevel. Daarnaast is een stuk school tegen het bestaande deel uitgebreid.

Stimulerende omgeving

Het ontwerp is in handen van Studio Nuy Van Noort. Met het nieuwe schoolgebouw wilde de opdrachtgever het Ichthus College een stimulerende omgeving bieden waarin leerlingen, docenten en begeleiders zich uitgedaagd voelen, maar ook prettig en veilig. Het bestaande schoolgebouw vormde letterlijk de basis voor de nieuwbouw.

 

We brachten de bestaande constructie terug tot een heldere en goed her te gebruiken structuur. Deze structuur breidden we binnen de grenzen van het bestemmingsplan op een logische manier aan de binnenzijde uit. Door de heldere en regelmatige structuur maakten we een compact gebouw met centrale ontsluiting waarin het programma flexibel kan worden ingedeeld.

Oplevering Ichthus Kampen

vrijdag 12 april 2024

Vandaag vierden we de oplevering van het Ichthus College in Kampen. Projectleider Harm Jan de Vries (bovenste foto links) zette samen met Hendri Kosmeijer (Landstede Groep) de handtekening onder de opleverdocumenten. Met het nieuwe schoolgebouw wil de opdrachtgever het Ichthus College een stimulerende omgeving bieden waarin leerlingen, docenten en begeleiders zich uitgedaagd voelen, maar ook prettig en veilig. In juni vindt er nog een feestelijke opening plaats. 

Hoogste punt

vrijdag 7 juli 2023

Op een stralende dag bereikte de bouw van het Ichthus College Kampen aan de Jan Ligthartstraat een mijlpaal: het hoogste punt van de bouw is succesvol bereikt. Om dit speciale moment te vieren, onthulden wethouders Bernard van den Belt en Bas Wonink, samen met een enthousiaste leerling van de school, een feestelijke vlag op een hoogte van maar liefst 13,3 meter.

Start vernieuwbouw Ichthus College Kampen

Jairo de Silva, de jongste leerling van Ichthus College Kampen, knipte maandagochtend 13 februari samen met de oudste medewerker Jaap Valkenburg, het lint door als officiële start van de vernieuwbouw van Ichthus College Kampen. Bestuurslid Landstede Groep Tjeerd Biesterbosch gaf het officiële startsein.

 

De huidige gebouwen stammen uit de periode van 1965/1969 en zijn aan modernisering toe. Een deel van het oude gebouw wordt behouden en geïntegreerd in de nieuwbouw. De nieuwe campus kan straks weer duurzaam en toekomstbestendig genoemd worden.