Design and Build

33 woningen, Akersloot

augustus 2015
juli 2016
In opdracht van:
Kennemer Wonen, Alkmaar
In samenwerking met:
BBHD Architecten, Alkmaar

In opdracht van Kennemer Wonen hebben wij in Akersloot 33 Design and Build woningen gebouwd. Aan de kant van de Julianaweg en aan het Heer Derckplantsoen zijn 18 eengezinswoningen gebouwd. Aan de Geesterweg zijde is een appartementengebouw van drie bouwlagen hoog met 15 appartementen. De parkeerplaatsen komen zoveel mogelijk tussen het Heer Derckplantsoen en de bestaande woningen aan de Julianaweg en Beatrixlaan.

RIJWONINGEN

De rijwoningen zijn verdeeld over twee stroken. Aan de Julianaweg één strook van acht woningen. Aan het Heer Derckplatsoen een strook welke bestaat uit tien woningen. De rijwoningen zijn als eenvoudige een eenduidige gebouwen vormgegeven. Passend bij het karakter van de huidige bebouwing van Akersloot.

APPARTEMENTEN

Het appartementengebouw ligt aan de Geesterweg. Het gebouw kent door zijn massa een grotere schaal dan de rijwoningen. Deze massa wordt verzacht en opgedeeld door het toepassen van verschillende schaalsprongen. Het appartementengebouw bestaat uit drie bouwlagen.

ONDERTEKENING DESIGN AND BUILD CONTRACT

Op donderdag 12 februari is het Design and Build contract ondertekend. Bij dit contract ligt de verantwoording voor het ontwerp en de uitvoering volledig bij ons. Een effectieve manier van samenwerken waarin veel kosten bespaard worden en de meest optimale ideeën boven tafel komen. Lees meer hierover in het nieuwsartikel.