Design & Build contract voor 33 woningen Akersloot

Gepubliceerd op 11 februari 2015

Design & Build contract voor 33 woningen Akersloot

Voor Kennemer Wonen mogen wij deze zomer 33 woningen aan het Heer Derckplatsoen in Akersloot bouwen. Op donderdag 12 februari jl. is door de heren Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen en Biense Dijkstra, algemeen directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma het contract ondertekend. De nieuwbouw wordt uitgevoerd als een Design en Build contract. Bij dit contract ligt de verantwoording voor het ontwerp en de uitvoering volledig bij ons. Een effectieve manier van samenwerken waarin veel kosten bespaard worden en de meest optimale ideeën boven tafel komen. Het ontwerp komt van BBHD Architecten.

HET NIEUWBOUWPLAN

Vooraf aan de huidige plannen zijn voor deze locatie meerdere nieuwbouwplannen gemaakt die niet haalbaar bleken omdat deze als te massaal beoordeeld werden. Daarom is door Kennemer Wonen eind 2012 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Hierin is samen met de omwonenden en belanghebbenden het huidige plan (op hoofdlijnen) samengesteld. In totaal komen er 33 nieuwe woningen. 18 Eengezinswoningen aan de kant van de Julianaweg en aan het Heer Derckplantsoen. En aan de kant van de Geesterweg een appartementengebouw van drie bouwlagen hoog met 15 appartementen. Tussen het Heer Derckplantsoen en de bestaande woningen aan de Julianaweg en Beatrixlaan komen parkeerplaatsen. 

"Het is goed om te zien dat na jaren van procedures deze mooie plek in het dorp passende bebouwing krijgt. De huurwoningen zijn van goede kwaliteit en betaalbaar. Het plan is op alle fronten een aanwinst voor Akersloot." aldus Dick Tromp. 

Op dezelfde avond is aan de betrokkenen het plan gepresenteerd tijdens een inloopavond. Naar verwachting wordt in de zomer van 2015 gestart met de bouw van de sociale huurwoningen aan het Heer Derckplantsoen. In het najaar van 2015 start via het SVNK de verhuur van de woningen.

 

Meer info? Bekijk ons portfolio