Project 'gemetselde woningen' in Appingedam afgerond

Gepubliceerd op 20 mei 2022

Project 'gemetselde woningen' in Appingedam afgerond

Op 19 mei werd met het planten van een boom aan de Plataanlaan in Opwierde-Zuid het project gemetselde woningen op feestelijke wijze afgerond. Alle bewoners hebben inmiddels de sleutel van hun nieuwe woning en ook de straten en het groen zijn opnieuw ingericht. De bewoners van de wijk werden daarom getrakteerd op een barbecue.

De bouw van 233 woningen

In januari 2020 startte Bouwgroep Dijkstra Draisma met de sloop van 233 woningen in deze wijk in Appingedam, omdat ze niet aardbevingsbestendig waren. Het gaat zowel om huur- als koopwoningen. Daarna bouwde het bouwbedrijf de nieuwe, duurzame en aardgasvrije woningen die aan de huidige bouwnormen voldoen. In Opwierde-Zuid kwamen 184 toekomstbestendige woningen terug. Hierdoor is er meer ruimte in de wijk. De overige 49 woningen kwamen terug aan de Focco Ukenalaan, Patrimoniumstraat en de Opwierdeweg.

Gezamenlijk project

Bouwgroep Dijkstra Draisma sloopte en bouwde de woningen in opdracht van Woongroep Marenland en Nationaal Coördinator Groningen. De bewoners zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming. Vele huisbezoeken, informatiebijeenkomsten en ateliersessies hebben plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk plan dat daarna tot uitvoering is gebracht. Doordat de uitvoering van de sloop en nieuwbouw in fases gebeurde, bleef de wijk bewoonbaar.

Andere projecten in Opwierde

De wijk Opwierde in Appingedam wordt ingrijpend vernieuwd, versterkt en verduurzaamd. In totaal worden in de hele wijk ruim 1500 woningen aardbevingsbestendig gemaakt. Daarmee is de wijk Opwierde één van de grootste versterkingsopgaves in de gemeente Eemsdelta. Het project 'gemetselde woningen' is het eerste afgeronde nieuwbouwproject in Opwierde-Zuid.