Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan aardbevingsgebied Middelstum

Gepubliceerd op 06 september 2022

Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan aardbevingsgebied Middelstum

Koning Willem-Alexander bracht een werkbezoek aan Middelstum. Het bezoek stond in het teken van het door aardbevingen getroffen Gronings erfgoed.

 

Tijdens het werkbezoek sprak de Koning met particuliere eigenaren, vakmensen en deskundigen over oplossingen voor herstel en versterking van het erfgoed. Onze collega Jan Willem Zuidema nam deel aan het rondetafelgesprek als Bouwkundig verstevigingsspecialist. De belangrijke boodschap die vanuit de erfgoedprofessionals is uitgedragen ging onder andere over subsidiestromen en enthousiasmeren en opleiden van nieuwe vakkrachten.

Aardbevingsschade in de provincie Groningen door de aardgaswinning heeft niet alleen grote impact op reguliere woonhuizen van inwoners en panden van ondernemers, maar ook op het Gronings erfgoed. Het gaat bijvoorbeeld om monumentale (woon)huizen en kerken. Negentig procent van dit erfgoed is in handen van particulieren. Herstel van schade en versterking vragen om een speciale aanpak en maatwerk.


Koning Willem-Alexander bezoekt Middelstum in de Gemeente Eemsdelta waar hij praat over oplossingen voor herstel en versterking van het Gronings erfgoed. In de historische Herberg In de Valk vertellen eigenaren over het herstel van schade aan hun panden en hoe zij de versterking hebben aangepakt. Zij kunnen hiervoor onder meer een beroep doen op advies en ondersteuning vanuit het Erfgoedloket.

De Koning maakt ook een korte wandeling door de historische dorpskern naar de 15e-eeuwse Sint-Hippolytuskerk. De gewelven in de kerk met historische schilderingen werden door de bevingen zwaar beschadigd. Inmiddels zijn deze weer hersteld. De Koning spreekt met vakmensen en deskundigen onder meer over innovatieve oplossingen. Hierbij is ook gekeken naar de ervaringen uit Italië.
Het bezoek van de Koning is een vervolg op eerdere bezoeken aan de provincie Groningen waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van de door bevingen getroffen gebieden centraal stonden.

Het was een bijzondere dag toen bleek dat ons gesprek over versterking en restauratie van erfgoed in Groningen met onze koning bleek te zijn. Er zijn goede gesprekken gevoerd, we maken ons samen sterk voor een veilig Groningen.

Jan Willem Zuidema, teamleider restauratie

In stand houden van monumentaal ergoed

Een nieuwe bestemming creëren voor een oud gebouw. Of een monumentaal pand in oude glorie herstellen. Bij restauratie gaat het om historisch verantwoorde ingrepen, veelal in combinatie met inwendige modernisering. Dat het een vak apart is, daar zijn wij ons van bewust. Daarom hebben wij medewerkers met specifieke kennis van restauratiewerkzaamheden en jarenlange ervaring in dienst.

Aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen en restaureren

In het aardbevingsgebied in Groningen staan veel woningeigenaren voor een grote uitdaging. Sommige woningen worden gesloopt en opnieuw gebouwd met de huidige veiligheidsnormen. Maar dit is niet voor elke woning haalbaar. Bij een monumentaal pand met historische waardes is dit simpelweg geen optie. Door veel samen te werken met bewoners en de vele specialisten hebben we inmiddels ervaring met de bouw, renovatie en restauratie van panden en woningen in het aardbevingsgebied. Teamleider Jan Willem Zuidema is betrokken bij veel van onze projecten en hij mocht aanschuiven bij het gesprek met de gemeente en Koning Willem-Alexander als bouwkundig verstevigingsspecialist.