"Gasnjet" Cobouwblog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 04 mei 2022

"Gasnjet" Cobouwblog Biense Dijkstra

We leven in een bijzondere tijd en hebben met veel onzekerheid te maken. Energieprijzen die door het plafond schieten, materiaaltekorten, een toenemende inflatie en stijgende rentelasten. Alles ten gevolge van een oorlog op een hele korte afstand.

Het is vreselijk wat er in Oekraïne gebeurt. Aan de andere kant zien we hierdoor in Nederland ook hele mooie initiatieven ontstaan: iedereen is nu op zoek naar wat ze zelf bij kunnen dragen en kijkt naar de mogelijkheden voor (tijdelijke) opvang van vluchtelingen en humanitaire hulp op locatie.

Zelf mogen we waarschijnlijk zeer binnenkort een winkellocatie, die al een poosje in ons bezit is, voorzien van een appartementencomplex met 30 wooneenheden van circa 80 m2. We zijn van plan om 2/3 te gebruiken voor vluchtelingenopvang en 1/3 om te voorzien in de lokale woonbehoefte.

Samen met de gemeente Noardeast-Fryslân hopen we hiermee een snelle en passende oplossing te bieden voor een acuut probleem. Omdat de woonfunctie tijdelijk is en de locatie al geschikt is om op te bouwen, mag de gemeente afwijken van het bestemmingsplan. Hierdoor is er geen uitgebreide procedure nodig om het plan te realiseren. We verwachten binnen drie weken een vergunning te verkrijgen en realiseren daarna met ons droogstapelsysteem binnen vier maanden een duurzaam complex onder architectuur. Geen dertien in een dozijn, maar esthetisch en passend bij de omgeving. Gewoon uit onze fabriek, duurzaam, all-electric en demontabel.

Het kan dus wél. Als we samen maar willen en de noodzaak aanwezig is. In dit geval dankzij een oorlog waar we ons voor schamen, maar die het besef los maakt dat je het samen op kunt lossen, ondanks de crisis. Jammer genoeg gaat Poetin door, maar hij versnelt hiermee het besef dat we niet meer afhankelijk willen zijn van gas en dat we de oplossing al gewoon in huis hebben. Het is bijna metaforisch: een leider van een grootmacht die angst inboezemt met ‘wat er gaat gebeuren als…’ versus het feitelijke verloop en de kracht van eensgezindheid.

Volgens ons werkt dat ook zo met de energietransitie. De oplossingen liggen nota bene al op de plank. Duurzame gebouwen die energiepositief zijn, eigen ontwikkelde duurzame warmtenetten met extreem lage energielasten (<€ 40,- euro per maand) en nul-op-de-meter woningen waar de elektriciteitsrekening op nul uitkomt. Maar het duurzame arsenaal wordt mondjesmaat toegepast, omdat de angst regeert.

Jammer dat de oorzaak in dit geval ook direct de uiteindelijke oplossing versnelt, maar gelukkig kunnen wij dat in vrede organiseren.