Plan voor tijdelijke woningen bij de Zuiderschans Dokkum

Gepubliceerd op 13 april 2022

Plan voor tijdelijke woningen bij de Zuiderschans Dokkum

Bij de Zuiderschans in Dokkum komen mogelijk dertig tijdelijke woningen. Hiermee kan een tekort aan huurwoningen worden teruggedrongen. Bouwgroep Dijkstra Draisma is hierover met de gemeente Noardeast-Fryslân in gesprek.

 

De woningen kunnen binnen een halfjaar worden gebouwd. Een deel van de woningen is bedoeld voor de reguliere huurmarkt, een ander deel om Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen.

 

De reguliere vraag naar (huur)woningen blijft in de gemeente groot. Kant-en-klare huizen lossen het dringende tekort aan huisvesting gedeeltelijk op. Ook zijn er op korte- en langere termijn meer opvangplekken nodig voor vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote stroom vluchtelingen. Tot nu toe zijn er voldoende (tijdelijke) opvanglocaties. Op termijn wordt verwacht dat er meer plekken nodig zijn waar de mensen een langere tijd kunnen verblijven.

De woningen mogen tien jaar blijven staan

Er is geen uitgebreide procedure nodig om het plan te realiseren. Omdat de woonfunctie tijdelijk is en de locatie al geschikt is om op te bouwen, mag er worden afgeweken van het bestemmingsplan.

 

Donderdagavond 21 april organiseert Bouwgroep Dijkstra Draisma een inloopbijeenkomst voor de omwonenden en omliggende bedrijven bij de Zuiderschans. De buurt heeft hierover een brief gekregen. Op deze avond zijn ook medewerkers van de gemeente aanwezig om eventuele vragen over de opvang en de vergunning te beantwoorden.