Verbouw

Zorgcentrum Nij Bethanië, Tzummarum

oktober 2016
februari 2017
In opdracht van:
Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie

In opdracht van Wonen Noordwest Friesland is het woon-/zorgcomplex Nij Bethanië in Tzummarum verbouwd. Het gaat hierbij om een renovatie van het atrium en zes appartementen. De appartementen worden onder andere voorzien van een nieuwe keuken. Het complex krijgt ook een nieuwe voorgevel, hierin wordt de nieuwe ingang van het complex gerealiseerd. Zorgcentrum Het Bildt is de partner van Wonen Noordwest Friesland die zorg verleent aan de bewoners van Nij Bethanië. Na de verbouwing start Zorgcentrum Het Bildt met 24 uurs zorg, een dagcentrum, verhuur aan derden en kamers voor tijdelijk verblijf na een ziekenhuisopname bijvoorbeeld.