Verbouw

Verpleeghuis De Waadwente, Dokkum

februari 2018
maart 2019
In opdracht van:
Zuidoostzorg
In samenwerking met:
Van Manen & Zwart Architecten

het verpleeghuis De Waadwente in Dokkum wordt grondig verbouwd. De verbouw vindt plaats binnen de bestaande contouren. Het gebouw met een oppervlakte van circa 7.000 m² BVO voldoet niet meer aan de huidige eisen, daarom worden bestaande ruimtes aangepast en vergroot. De hoofdingang wordt verplaatst met aansluitend een nieuwe centrale hal. Daarnaast zullen 48 badkamers, 12 keukens en 12 huiskamers worden verbouwd. De verbouw zal gefaseerd plaatsvinden zodat de bewoners, bezoekers en medewerkers zo weinig mogelijk overlast zullen ondervinden van deze grootschalige verbouwing.

 

De nieuwe stijl van verpleeghuis De Waadwente is meer gericht op thuisblijvers en zal zich meer richten op kortdurende zorg, op een meer dienst ondersteunende aanpak en op preventie.