Verbouw

Vernieuwen Miedema Gemaal en Ropta Gemaal

In opdracht van:
Wetterskip Fryslân
In samenwerking met:
Hoogeveen Architectuur Infrastructuur

In opdracht van Wetterskip Fryslân hebben wij werkzaamheden verricht aan het Miedemagemaal in Sint-Jacobiparochie en het Roptagemaal in Roptazijl. Uit inspectie van de gemalen waren diverse bouwkundige gebreken geconstateerd, dit gold tevens voor het omliggende terrein. Wij hebben deze gebreken verholpen om de levensduur van de gemalen met 25 jaar te verhogen. 


We hebben nieuwe geïsoleerde dakbedekking aangebracht met lichtkoepels en bliksembeveiliging. Daarnaast vervingen we alle voegen in het metselwerk, restaureerden we de sanitaire voorzieningen en brachten we mechanische ventilatie aan. Om het totaalplaatje compleet te maken knapten we ook het terrein en de terreinafscheiding op.   

OVER HET MIEDEMAGEMAAL

Aan de zeedijk in Sint-Jacobiparochie staat sinds 1973 het H.G. Miedemagemaal. Dit elektrische gemaal zorgt voor de afvoer van water van de polders naar de Waddenzee. Een aantal jaren geleden is de sluis aangepast zodat ook vissen het gemaal kunnen passeren. Een gezonde visstand is namelijk van belang voor het waterkwaliteit.

OVER HET ROPTAGEMAAL

Het Roptagemaal staat voor de afwatering van de Roptavaart en de Sexbierumervaart. Het is een plek waar veel vissen vanuit de Waddenzee de binnenwateren in willen zwemmen. Door afsluiting van de Zuiderzee en de Lauwerszee, is er tegenwoordig geen natuurlijk overgangsgebied meer van zout- naar zoetwater. Dit had een lagere en minder gevarieerde visstand in de binnenwateren tot gevolg. Doordat het Roptagemaal beschikt over een vishevel, kunnen de vissen toch van de Waddenzee naar de binnenwateren zwemmen.