Verbouw bouwdeel C1

In opdracht van NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden realiseren wij de verbouw van bouwdeel C1 aan de Rengerslaan 10.

Het doel van de verbouwing is het realiseren van een inspirerende leer- en werkomgeving die aansluit op het nieuwe onderwijsconcept genaamd Design Based Education.

 

De werkzaamheden omvatten met name het opnieuw indelen van de ruimte, zoals kantoren, bergingen en lokalen.

1

Streven naar circulariteit

Daar waar mogelijk willen we Circulair bouwen. Van de ruimtes die niet herindeelt worden gaan we de systeemplafonds zo veel mogelijk hergebruiken. Bepaalde secties van de glazen systeemwanden gaan we herpositioneren en waar balustrades moeten worden aangepast gaan we dit zoveel mogelijk doen met de uit de sloop vrijkomende balustrades.