Restauratie

Restauratie Dominicuskerk, Leeuwarden

augustus 2016
december 2016
In opdracht van:
Titus Brandsma Parochie Leeuwarden

In opdracht van de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden hebben we een bijzonder gebouw gerestaureerd. Namelijk de Rooms Katholieke Dominicuskerk in Leeuwarden. De werkzaamheden die we hebben uitgevoerd bestonden uit de restauratie van het metsel-, voeg- en loodwerk van de gevels van de monumentale kerk, en natuurlijk van de kerktoren!  

OORSPRONG

Het rijksmonument is gebouwd in een tijdperk tussen 1935 en 1937. Dit is gedaan door de architecten H.C.M van Beers uit Huis ter Heide en Arjen Witteveen uit Leeuwarden. De kerk beschikt over twee torens, namelijk een vieringtoren aan de oostzijde en een hoge toren aan de westzijde. De stijl van de kerk is kenmerkend als de stijl van Delfse School met invloeden van Kropholler uit Scandinavië.

WERKZAAMHEDEN

Tijdens het herstellen van het metsel-, lood- en voegwerk aan de monumentale kerktoren bleken er nog meer restauratiewerkzaamheden nodig. De beschadigde ankerstaven zijn hersteld door zowel delen van de ankerstaven als de loodbekleding te vervangen. Door roestvorming op de wapening in de penanten werd het metselwerk naar buiten gedrukt. Dit had als gevolg dat vier van de acht penanten binnen in de kerk scheurvorming veroorzaakten. Om roestvorming in de toekomst tegen te gaan, is er Kathodische Bescherming toegebracht. Ten slotte zijn de gemetselde penanten verstevigd en gefixeerd door lintvoegwapeningen en ingeboorde ankers aan te brengen.

Vergelijkbare projecten