Renovatie

Renovatie 86 woningen, Groningen

september 2015
december 2015
In opdracht van:
Woningcorporatie Mooiland, Amersfoort

Aan de Lichtboei in Groningen zijn 86 woningen gerenoveerd in opdracht van Woningcorporatie Mooiland. Er zijn diverse renovatiewerkzaamheden verricht om de brandveiligheid van de woningen weer op orde te krijgen.

WERKZAAMHEDEN

Bij een groot aantal woningen was asbest aanwezig. Dit is gesaneerd en vervangen door nieuwe brandwerende panelen. Bij 41 woningen is de beglazing in de voorpui vervangen door brandwerende beglazing. 

Daarnaast zijn bij alle 86 woningen de gas- en elektra installatie gecontroleerd. De elektra installatie is opnieuw gecodeerd en er is bij alle woningen op de begane grondvloer een kruipruimte aangebracht, zodat de gasleidingen in de kruipruimte ,ook in de toekomst, gecontroleerd kunnen worden.