Realisatie Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, Dokkum

augustus 2019
december 2019
In opdracht van:
Stichting Bowinn

FOCUS OP INNOVATIE

De Bowinn campus Noordoost Fryslân is een campus gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van industrieel, gasloos en circulair bouwen. Bowinn is een plek waar kennis en innovatie samenkomen, gewerkt wordt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving. De focus ligt op innovaties die alle (bouw) sectoren raken. De Bouwcampus Noord-Nederland, die in Dokkum is gevestigd, is een initiatief van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF) en Bouwgroep Dijkstra Draisma.

 

In het filmpje hiernaast leggen Ingrid van Huizen (Kennismakelaar Bouw en Installatietechniek) en Folkert Linnemans (Innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma) verder uit waar Bowinn precies voor staat.

PROEFTUIN VOOR INDUSTRIEEL BOUWEN

De proeftuin van 600 m2 bevindt zich aan de Hogedijken in Dokkum.

Onder meer bouwbedrijven en installateurs ontmoeten elkaar hier om samen te werken aan innovaties voor industrialisatie van de bouw. De proeftuin biedt ondernemers en onderzoekers volop de mogelijkheid om te experimenteren. 

 

Aan de andere kant in hetzelfde gebouw realiseerden we al eerder bierbrouwerij Dockum. Deze kwam voor de oude klimhal in de plaats.

“Alleen al in Friesland moeten 290.000 woningen van het gas af. Deze opgave moeten we in de sector gezamenlijk gaan oppakken. Industrieel Bouwen is daarin een grote kans. De aangeleerde kennis wil BGDD samen met het Kennis- en Innovatiehuis graag uitrollen over in eerste instantie de regio Noord-Nederland en daarna over Nederland en verder. Het gaat dan om productontwikkeling én kennisdeling”.

Folkert Linnemans, Innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma

EFRO-SUBSIDIE VOOR BOUWCAMPUS NOORD-NEDERLAND

Op 11 maart overhandigde wethouder Jelle Boerema de EFRO-subsidiebeschikking aan Tom de Boer, voorzitter van de Bouwcampus.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) wordt besteedt aan twee doelen: innovatie en koolstofarme economie.

Daarbij gaat het vooral om duurzame energie en efficiënter gebruik van energie.