Nieuwbouw, Design and Build

Nieuwbouw Design and Build Brede school, Bitgummole

juni 2017
januari 2018
In opdracht van:
Gemeente Menameradiel
In samenwerking met:
Kristinsson Architecten

In Bitgummole is een nieuwe brede school gebouwd. In opdracht van gemeente Menameradiel hebben we een nieuw onderkomen voor de basisscholen Martenaskoalle en Mooitaki ontwikkeld. Ook heeft kinderopvang KidsFirst er een plek gekregen. De scholen waren ook gevestigd in Bitgummole, maar hebben een verzorgingsgebied van drie dorpen: Bitgum, Ingelum en dus Bitgummole. Een van de bestaande scholen is gesloopt en op die plek is een nieuwe school gekomen.

Het ontwerp is afkomstig van Kristinsson Architecten en kenmerkt zich door de openheid en het gebruik van veel glas.

Contract getekend

CONTRACTEN GETEKEND

Vrijdag 24 maart werd het contract getekend door burgermeester Tom van Mourik en algemeen directeur Biense Dijkstra. De bouw van de nieuwe school is het laatste grote bouwproject wat in opdracht van de gemeente Menamerdiel wordt uitgevoerd. De gemeente fuseert namelijk met andere gemeenten tot de gemeente Waadhoeke.