Aardbevingsbestendig

Nieuwbouw 29 toekomstbestendige woningen, Uithuizen

februari 2023
november 2023
In samenwerking met:
De Deur in Huis architecten

29 aardbevingsbestendige woningen, Wilgenbos Uithuizen

De provincie Groningen wordt al geruime tijd geteisterd door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Hierdoor voldoen talloze woningen niet meer aan nieuwe veiligheidseisen. Woningstichting Goud Wonen ondervindt ook de gevolgen van deze situatie en is bezig met een grote versterkingsoperatie van hun woningbezit. In de komende jaren maken zij een groot aantal woningen aardbevingsbestendig om de veiligheid van de bewoners te beschermen. Als onderdeel van dit project bouwen wij 29 aardbevingsbestendige woningen aan de Wilgenbos in Uithuizen. 

Toekomstbestendig

De versterkingsmaatregelen van de 31 bestaande huurwoningen aan de Wilgenbos waren zo fors dat Goud Wonen ervoor koos om de woningen te slopen en daarvoor 12 levensloopbestendige- en 17 gezinswoningen terug te bouwen. De oude woningen zijn in de tweede helft van 2022 gesloopt en worden nu dus vervangen door nieuwe, toekomstbestendige woningen.

Start van de bouw

14 juni 2023

Op 14 juni 2023 werd de start van de bouw gevierd samen met de bewoners en partners. Tijdens dit moment werd het bouwbord onthuld.