MJOP Gemeentehuis Drechterland, Hoogkarspel

maart 2015
maart 2035
Hoogkarspel
In opdracht van:
Gemeente Drechterland

In maart 2015 is het gemeentehuis Drechterland in Hoogkarspel opgeleverd. Het gemeentehuis heeft een meerjarenonderhoudscontract (MJOP) van 20 jaar nadien. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.

 

Meerjaren Onderhoudsplan
Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.