MJOP Elfstedenhal, Leeuwarden

juli 2015
juli 2040
Leeuwarden
In opdracht van:
Gemeente Leeuwarden

In juli 2015 is de Elfstedenhal in Leeuwarden opgeleverd. Naast een Energy Service Company (ESCo) heeft de Elfstedenhal ook een meerjarenonderhoudscontract (MJOP) voor 25 jaar nadien. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.


Meerjaren Onderhoudsplan
Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.