Nieuwbouw

MFA de Westereen in Zwaagwesteinde

april 2014
april 2015
4725 m²
In opdracht van:
Gemeente Dantumadiel
In samenwerking met:
Studio Skets, Groningen

Zwaagwesteinde (De Westereen) heeft met deze nieuwbouw de eerste Multifunctionele accommodatie van Dantumadiel gekregen. In deze MFA zijn twee basisscholen, de bibliotheek, de kinderopvang en de peuterspeelzaal ondergebracht. Voordeel van deze gezamenlijke huisvesting is dat er kansen ontstaan voor optimalisering van het taalaanbod en daarmee het verhogen van de taalresultaten. Daarnaast zijn in de directe omgeving van de school verschillende sportvoorzieningen waardoor er mogelijkheden zijn om onderwijs, zorg en sport (vrije tijd) en opvang goed op elkaar af te stemmen. De basisscholen binnen de MFA zullen in overleg met de voorschoolse partners een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar ontwikkelen.

HET ONTWERP

De hoofdontsluitingen van de verschillende bouwdelen zijn aan de Sportloane gesitueerd. De sportaccommodatie is als een uitbreidbaar element aan het hoofdvolume bedacht. Dit hoofdvolume bestaat uit een langwerpige ‘rug’ waar de (onderbouw van de) scholen dwars op geplaatst zijn. Door de ruimtelijke opzet krijgt het gebouw meerzijdige expressie. Zo vormt het gebouw ook nadrukkelijk met de oostgevel een markante entree tot het dorp. In vormgeving, kleurstelling en materiaalkeuze is een relatie gelegd met bekende gebouwen in de Westereen. 

 

De gemeenschappelijke voorzieningen en de bovenbouwlokalen van de scholen zijn in het langwerpige deel opgenomen. Dit deel is ook flexibel opgezet, zodat in het gebruik verschillende invullingen mogelijk zijn. Beide scholen beschikken over een theatertrap. Tussen de verschillende bouwdelen zijn visuele verbindingen gemaakt. De hoofdingang wordt als het ware ingeleid door het plein tussen de beide scholen. De kinderopvang en de bibliotheek bevinden zich aan de kopse zijden van het hoofdvolume. Het plan bevat verschillende duurzame oplossingen, zoals o.a. de mos-sedum daken van de scholen. 

SOCIAL RETURN

De nieuwbouw van de MFA Westereen is een social return project. Op deze bouwplaats hebben personen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opgedaan.

 

Onderstaande foto's zijn gemaakt door: Nanne Nicolai