Meerjarig onderhoud: Duurzaam depot Kolleksjesintrum Fryslân, Leeuwarden

januari 2015
december 2030
Leeuwarden
In opdracht van:
stichting kolleksjesintrum fryslân

Na de voltooiing van de nieuwbouw zorgen we nu voor het meerjarenonderhoud van het Kolleksjesintrum. Dit doen we voor een periode van 15 jaar.


Meerjaren Onderhoudsplan
Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.