Nieuwbouw

Integraal Kindcentrum Aventurijn, Leeuwarden

september 2016
juli 2017
In opdracht van:
Stichting Proloog
In samenwerking met:
Adema Architecten

In Leeuwarden hebben wij aan de Tjerk Hiddestraat het Integraal Kindcentrum Aventurijn gebouwd. Tot 2011 was op deze locatie het hoofdgebouw van de OBS Oud Oost gevestigd. In 2011 is dit gebouw gesloopt en is de school ondergebracht in de dislocatie van Oud Oost aan de Goudenregenstraat. De tijdelijke locatie wordt straks vervangen door een nieuw kindcentrum.

EEN GOED (REGELBAAR) BINNENKLIMAAT

De opdrachtgever Stichting Proloog heeft veel aandacht en zorg besteed aan het ontwerp van de installaties en de schil van het gebouw. De belangrijkste voorwaarden van Stichting Proloog zijn dat het binnenklimaat goed is (te regelen) en dat de exploitatiekosten binnen de geldende bekostigingsnormen van het rijk blijven. Deze wensen en voorwaarden worden onder andere ingevuld door vele duurzame materialen toe te passen en geen gebruik te maken van een gasaansluiting. Het binnenklimaat wordt straks geregeld via een innovatief VRV-systeem wat nog niet eerder is toegepast in een schoolgebouw. Met dit energiezuinige systeem kan in iedere ruimte het CO2-gehalte (frisse lucht) en de temperatuur apart worden geregeld en gemonitoord. Doordat het systeem kan verwarmen, ventileren en koelen is er zowel in de winter als in de zomer een aangename en constante temperatuur door het gehele gebouw.