Verbouw

Hoofdkantoor RDW, Veendam

maart 2015
juli 2016
In opdracht van:
RDW
In samenwerking met:
Kraaijvanger, Rotterdam

Het hoofdkantoor van de RDW in Veendam bestaande uit de gebouwen Europa, Azië, Oceanië en Amerika is verbouwd en gerenoveerd. De verbouwing is nodig geweest omdat het gebouw is verouderd zo waren technische installaties voor een groot deel aan vervanging toe en was het gebouw slecht geïsoleerd. Het voornaamste doel was meer uniformiteit creëren binnen de bouwdelen, een beter werkklimaat en het pand energiezuiniger maken met minimaal veertig procent besparing op het gebouw gebonden energiegebruik. Sinds de ingrijpende verbouwing draag het RDW gebouw niet langer energielabel G, maar label A.

DUURZAAMHEID

Er is veel aandacht voor duurzaamheid bij deze verbouwing. Het gebouw wordt goed geïsoleerd en er komt een warmte-koude-opslag. Het wordt voorzien van zonwerend HR++ glas met zonwering en er wordt gekeken naar efficiënt energiegebruik. De architect Kraaijvanger introduceert daglicht, zicht op groen en brengt hoogte in het gebouw. Tevens wordt er een natuurlijke ontmoetingsplek gecreëerd tussen verschillende bouwdelen in een vorm van een wintertuin.

AARDBEVINGSBESTENDIGHEID

De bestaande bebouwing in Groningen is nooit ontworpen om bestand te zijn tegen aardbevingen. Er zijn in Nederland ook geen wetten met bouwregels voor gebieden waar aardbevingen voorkomen. Inmiddels weten we dat er in Noordoost-Groningen mogelijk zwaardere bevingen kunnen voorkomen dan een aardbeving met een kracht van 3.9 op de schaal van Richter. Dit inzicht maakt dat regels nu wel degelijk relevant en nodig zijn. Om het gebouw aardbeving bestendig te maken is er gebruik gemaakt van een extra staalconstructie in het gebouw Azië en een compleet nieuw fundament met extra boorpalen en staalconstructie bij het gebouw Europa. Deze aanpassingen hebben er voor gezorgd dat het kantoor van de RDW in Veendam, het eerste bestaande utiliteitsgebouw is dat bouwkundig wordt versterkt conform de NPR 9998, de concept richtlijn voor bouwen in het aardbevingsgebied.

RDW-PLEIN

Waar de aardbevingsbescherming onzichtbaar is, vallen andere ingrepen des te meer op. De algeme sombere  indruk is omgetoverd naar een licht, open en uitnodigend complex. Dat is grotendeels te danken aan de introductie van het “RDW-plein”. Europa en Azië staan in een hoek van 45 graden ten opzichte van elkaar. De smalle gang die de gebouwen vroeger verbond, is met meer dan tien meter verbreed en gepromoveerd tot een twee verdiepingen hoge ruimte met een glasgevel: een prominente hoofdentree annex ontmoetingsruimte, inclusief het bedrijfsrestaurant.

RDW IN DDTV

RDW is overgegaan naar het nieuwe werken, het gebouw is verduurzaamd naar A++ en ook nog eens het eerste utiliteitsgebouw in Nederland welke aardbevingsbestendig versterkt is. Bekijk het in de film van DDTV: